Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kurbana, “akîka kurbanı” adı verilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) yeni doğan çocukları ve torunları için bu kurbanı kesmiş ve böyle yapılmasını tavsiye etmiştir.

2151175531

İbn Abbas’tan (r.a.) rivâyet edildiğine göre Resûlullah Efendimiz(s.a.v.) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akîka kurbanı kesmiştir. (Ebû Dâvûd)

21092

Resûlullah Efendimiz(s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: “Her çocuk (doğumunun) yedinci gününde kendisi için kesilecek akîka kurbanı karşılığında bir rehine gibidir. Akîka kurbanı kesildikten sonra çocuğun başı tıraş edilir ve ona isim verilir.” (Ebû Dâvûd, Edâhî, 20-21)

2151195433

Akika Kurbanı ne zaman kesilir?

Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden buluğ çağına kadar herhangi bir zamanda kesilebilir.

Akika kurbanı için en faziletli zaman doğumun yedinci günüdür.

Doğumun yedinci gününde aynı zamanda çocuğa isim verilmesi ve saçının ağırlığı kadar altın ya da eş değerde sadaka verilmesi de müstehaptır.

Akika kurbanının etinden kestiren anne baba da olmak üzere aile,akraba, yakınlar herkes yiyebilir.

6181

Akika Kurbanı yeni doğan çocuk için zorunlu mu?

Akika kurbanı farz ya da vacip değildir. Sünnet bir uygulama olduğu için zorunlu değildir. Ancak çocuğun sağlığı, bereketi ve nasibi açısından tavsiye edilen bir uygulamadır.

Kişi imkanı ölçüsünde koyun, koç kestirebilir. Akika kurbanı kişinin imkanına göre çocuk başına bir tane de olabilir, iki tane de olabilir.

Borçlanarak Hacca gitmek, banka parası ile Hacca gitmek doğru mu? Borçlanarak Hacca gitmek, banka parası ile Hacca gitmek doğru mu?

2150642396

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu