Yapay zeka (YZ), son yıllarda hızla gelişen bir teknoloji olarak dünya genelinde birçok sektörde önemli değişikliklere yol açıyor. YZ'nin yaygınlaşması ve etkisi, bazı meslekleri değiştirecek veya ortadan kaldıracak gibi görünmektedir. Ancak, bu değişimlerin kesin sonuçları ve etkileri birçok faktöre bağlıdır ve kesin öngörülerde bulunmak zor olabilir. Bununla birlikte, bazı mesleklerin YZ'nin ilerlemesiyle değişebileceği veya dönüşebileceği öngörülmektedir:

Yapay Zeka: İnsanlığı yeniden şekillendiren tehlike

Rutin İşler: Yapay zeka ve otomasyon, rutin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir. Örneğin, veri girişi, sıradan yazılım testleri ve temel muhasebe işlemleri gibi işlerin bir kısmı otomatik hale gelebilir. Makine Operatörleri: YZ, endüstriyel robotların ve otomatik makinelerin daha karmaşık görevleri üstlenmesini sağlayabilir. Bu durum, bazı makine operatörü pozisyonlarını gereksiz hale getirebilir veya bu işlerin niteliğini değiştirebilir. Düşük Düzeyli Yazılım Geliştiricileri: YZ, belirli yazılım geliştirme görevlerini otomatikleştirebilir veya basitleştirebilir. Bunun sonucunda, düşük düzeyli yazılım geliştirme işleri azalabilir veya değişebilir. Bazı Ticari ve Hukuki İşler: Yapay zeka, belirli ticari ve hukuki işleri, özellikle veri analizi, sözleşme hazırlığı ve hukuki belgelerin incelenmesi gibi görevleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu durum, bu alanlarda çalışan bazı profesyonellerin işlerini değiştirebilir veya etkileyebilir. Müşteri Hizmetleri ve Destek: Yapay zeka destekli sohbet botları ve sanal asistanlar, müşteri hizmetleri ve destek işlevlerini otomatikleştirebilir veya optimize edebilir. Bu, bazı müşteri hizmetleri pozisyonlarının azalmasına veya değişmesine neden olabilir. Taşıma ve Lojistik: Yapay zeka, taşıma ve lojistik sektöründe otomasyon ve optimize edilmiş yönetim sistemleriyle birlikte çalışarak belirli görevleri insanların yerine getirmesini sağlayabilir.

Yapay zekanın yukarıdaki etkileri aynı zamanda yeni iş fırsatlarını da beraberinde getirebilir. Örneğin, yapay zeka geliştiricileri, veri bilimcileri, yapay zeka uzmanları ve etik danışmanları gibi yeni uzmanlık alanlarının talebi artabilir. Bu nedenle, yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte mesleklerin değişeceği kesindir, ancak tam olarak hangi mesleklerin etkileneceği ve nasıl değişeceği belirsizdir. Önemli olan, bu değişimlere uyum sağlamak ve yeni fırsatları değerlendirmektir.

Yapay zekanın iş hayatını, istihdamı ve toplumu nasıl etkileyebileceği konusu günümüzde önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bu bağlamda, uzmanlar ve düşünürler, yapay zekanın otomasyon yeteneklerini ve potansiyel tehlikelerini değerlendirmektedirler.

Yapay zekanın otomasyon yetenekleri, belirli meslekleri dönüştürme veya ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir. Bu durum, birçok sektörde daha verimli ve hızlı işleyiş sağlayabilirken, bazı meslekleri gereksiz hale getirebilir. Uzmanlar, yapay zekanın insanları işlerinden edebileceği endişesini dile getirmektedirler.

Bu konuda düşüncelerini paylaşan Aksu, yapay zekanın işleri daha verimli bir şekilde yapabilme yeteneğine vurgu yaparak, "Sizin işinizi yapay zekayla sizden daha iyi, daha hızlı, daha verimli yapabilen bir insan, sizin işinizi elinizden alacak. Bu neredeyse her meslek için geçerli." ifadesini kullanmıştır. Yani, yapay zeka insanların yerini almasa da, onların işlerini daha etkin bir şekilde yapabilme potansiyeline sahiptir.

Ancak, yapay zeka konusunda en büyük endişelerden biri, yanlış ellerde kullanılması ve potansiyel kötü niyetli amaçlarla kullanılmasıdır. Aksu, yapay zekanın çeşitli alanlarda zararlı sonuçlara neden olabileceğine dikkat çekmiş ve etik ve hukuki düzenlemelerin önemini vurgulamıştır. Özellikle, otonom sistemlerin kullanımıyla ilgili risklere ve dezenformasyonun yayılmasına karşı önlemlerin alınması gerektiğini belirtmiştir.

Chery akıllı robot sektörüne adım atıyor Chery akıllı robot sektörüne adım atıyor

Sosyal medya platformlarında yaşanan bilgi kirliliği ve dezenformasyon konusu da yapay zeka ile ilişkilendirilmiştir. Aksu, sosyal medya şirketlerinin yapay zeka kullanarak kullanıcıları platformda tutma amacıyla içerikleri kişiselleştirdiğini ve bu durumun dezenformasyonun yayılmasına zemin hazırladığını belirtmiştir. Bu noktada, sosyal medya şirketlerinin daha iyi yapay zeka kullanarak sahte bilgiyi tespit etmeleri gerektiğini ancak iş modeli ve ahlaki yönlendirmelerin bu konuda zorluk çıkardığını ifade etmiştir.

Son olarak, Aksu, yapay zeka ile deprem tahmini gibi alanlarda da önemli gelişmelerin yaşanabileceğini belirtmiştir. Yapay zeka, sahadan veri toplama ve istatistiksel modellerle çalışarak daha doğru tahminler yapabilir ve bu alanda insan aklından daha üstün olabilir.

Bu açıklamalar, yapay zekanın iş hayatı, toplum ve etik konular üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele almaktadır. Yapay zeka teknolojisinin gelişimiyle birlikte, bu tür tartışmaların öneminin artması beklenmektedir.

Kaynak: Özkan Duran