Maliye Bakanlığı, vergi denetiminde devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Yapay zeka ve algoritmaların gücünden yararlanarak vergi denetim süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla bir sistem geliştiriliyor. Bu sistem, günümüz teknolojilerini kontrol modellerine entegre ederek vergi kaçakçılığı ve vergi kaçırmaya yönelik işlemleri tespit etmeyi amaçlıyor.

Maliye Bakanlığı'nın yeni yapay zeka tabanlı denetim sistemi, özellikle sosyal medya platformları üzerinden gelen şikayetleri de dikkate alarak vergi mükelleflerini tek tek incelemeye alıyor. Gelen şikayetler, algoritmalar aracılığıyla analiz edilerek potansiyel vergi kaçakçılığı veya vergi kaçırmaya yönelik ipuçları belirleniyor.

Bu yapay zeka sistemleri, büyük veri analitiği ve makine öğrenme tekniklerini kullanarak vergi incelemelerinde önemli bir rol oynuyor. Karmaşık ve geniş veri kümelerini hızlı bir şekilde analiz edebilen bu sistemler, mükelleflerin beyanları ile gerçek durum arasındaki uyumsuzlukları belirleyerek potansiyel vergi kaçakçılığı tespit edebiliyor.

İlk çeyrekte Türkiye'ye ziyaretçi akını İlk çeyrekte Türkiye'ye ziyaretçi akını

Sistemin amacı sadece vergi kaçakçılığını tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda vergi denetim süreçlerini de daha şeffaf ve adil hale getiriyor. Yapay zeka destekli bu denetimler, insan hatalarını en aza indirerek vergi incelemelerinin daha doğru ve objektif bir şekilde yapılmasına olanak tanıyor.

Maliye Bakanlığı'nın bu yapay zeka tabanlı vergi denetim sistemi, dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu sistem sayesinde vergi kaçakçılığıyla mücadelede daha etkin ve verimli bir yol izlenmesi, hem kamu gelirlerinin artırılmasına hem de vergi adaletinin sağlanmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki ekip, sosyal medya üzerindeki ihbarları alarak yapay zeka ve algoritmaları kullanarak analiz eden bir Sosyal Medya Ekibi oluşturmuştur. Bu ekip, Maliye'nin çeşitli birimlerinden uzmanlarla bir araya gelmiş olup MASAK, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, ve Risk Analiz Genel Müdürlüğü gibi kurumları içermektedir. Sosyal medyadan gelen şikayetlerin incelenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra, sektörel incelemeler de yapılır ve sonuçlar Bakan Şimşek'e sunulur. Eğer ciddi bulgular ortaya çıkarsa, ilgili sektör sıkı bir denetim altına alınır.

Yapılan denetimlerde, düşük oranlı KDV kaçakçılığına dair önemli bulgular elde edilmiştir. Örneğin, bazı işletmeler temel gıda maddelerinde uygulanan düşük KDV oranını istismar ederek kozmetik ürünlerini temel gıda takviyesi gibi gösterip yüzde 1 KDV uygulamaktadırlar. Ayrıca, restoranlar gibi hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de paket servis veya gıda ürünü teslimi gibi işlemlerde düşük KDV oranı uygulayarak vergi kaçırabilmektedirler. Bu tür uygulamaların yanı sıra, lokal marketlerde de düşük KDV'li ürünlerin alınmış gibi gösterilmesi gibi yöntemlerle vergi kaçakçılığı yapılmaktadır.

Bakan Şimşek, bu tür KDV kaçakçılığına karşı ciddi bir mücadele vereceklerini açıklamıştır. Sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladıklarını belirtmiş ve temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar eden firmalara yönelik saha denetimleri yapacaklarını duyurmuştur. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verenleri ve haksız rekabet oluşturanları takip ederek adaletin sağlanması için kararlı olduklarını vurgulamıştır. Bu doğrultuda, 100 büyük mükellefin takibe alınacağını da belirtmiştir.

Bakan Şimşek'in liderliğindeki bu adımların, vergi kayıp ve kaçağına karşı etkili bir mücadele sağlayarak adil bir piyasa ortamının oluşturulmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Kaynak: Özkan Duran