Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait adrese dayalı nüfus kayıt sistemi (ADNKS) verilerini açıkladı. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377'ye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi iken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişiden oluştu. Toplam nüfusun yüzde 50.1'ini erkekler, yüzde 49.9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Yıllık Nüfus Artış Hızı ve Yabancı Nüfus:

Nüfus artış hızı, 2022'de binde 7.1 iken, 2023'te binde 1.1'e düştü. Bu, 2007'ye kadar giden veri setindeki en düşük artış hızı olarak kaydedildi. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus ise bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişiye geriledi. Bu nüfusun yüzde 48.6'sını erkekler, yüzde 51.4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

26 Şubat Güncel Altın Fiyatları 26 Şubat Güncel Altın Fiyatları

Kent-Kırsal Nüfus Dağılımı:

2022'de yüzde 93.4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023'te yüzde 93'e düştü. Buna karşın, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6.6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

İstanbul'un Nüfus Düşüşü ve Diğer İllerin Durumu:

İstanbul, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Bu, kayıtlardaki en hızlı nüfus düşüşü olarak kaydedildi. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ve yaşam maliyetlerinin artmasıyla İstanbul'dan ayrılanların sayısındaki artış bu düşüşü tetikledi. Deprem felaketiyle sarsılan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman ise nüfus düşüşünün en fazla yaşandığı iller oldu.

Ortanca Yaş ve Yaşlı Nüfus:

Türkiye'de 2022 yılında 33.5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde ortanca yaş 32.8'den 33.2'ye, kadınlarda ise 34.2'den 34.7'ye yükseldi. Bu, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığını gösteriyor.

Nüfus Yoğunluğu:

Bir kilometrekareye düşen kişi sayısı olarak tanımlanan nüfus yoğunluğu, Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip il oldu. En az nüfus yoğunluğuna sahip il ise Tunceli oldu, bu ilde bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 12 oldu.

TÜİK'nin 2023 verileri, Türkiye'nin demografik yapısında önemli değişikliklere işaret ediyor. İstanbul'daki nüfus düşüşü, kent-kırsal dağılımındaki değişiklikler ve yaşlanan nüfus, ülkenin sosyo-ekonomik dinamiklerini etkileyebilir. Bu veriler, planlama ve politika oluşturucular için önemli bir referans sağlıyor.