Türkiye'nin en büyük Mobilya Fuarı İnegöl'de açılıyor! Türkiye'nin en büyük Mobilya Fuarı İnegöl'de açılıyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı işsizlik verilerini açıkladı ve ülkedeki işsizlik oranının önemli bir düşüş yaşadığını duyurdu. Buna göre, işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1 puanlık bir azalışla yüzde 9,4'e gerileyerek, son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Bu düşüş, Türkiye ekonomisinin istikrar kazanmaya devam ettiğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendirilebilir. İş gücüne katılım oranının artması ve istihdamın artan bir ivmeyle genişlemesi, işsizlik oranının gerilemesine katkı sağlamış olabilir.

Özellikle genç nüfus arasında işsizlik oranındaki düşüş dikkat çekiciydi. Gençler arasındaki işsizlik oranı önceki yıla göre 2 puanlık bir azalışla yüzde 17,4'e gerileyerek, genç iş arayanlar için olumlu bir trendin işaretçisi oldu. Bu, genç nüfusun istihdam edilebilirlik yeteneklerinin arttığını veya gençlerin iş bulma konusundaki umutlarının yükseldiğini gösterebilir.

İşsizlik oranındaki bu düşüşün arkasında çeşitli faktörler olabilir. Ekonomideki büyüme, yeni iş olanaklarının oluşturulması, yatırımların artması, hükümetin istihdam politikaları ve eğitim programları gibi unsurlar, işsizlik oranının gerilemesine katkıda bulunmuş olabilir.

Ancak, işsizlik oranındaki düşüşün yanı sıra, işgücü piyasasındaki kalite ve istihdam koşullarının da dikkate alınması önemlidir. İşsizlik oranının düşmesi, işsizlikten çıkanların sayısının arttığı anlamına gelirken, bu kişilerin bulduğu işlerin kalitesi, sağladığı gelir ve sosyal güvenceler de önemli bir faktördür.

Türkiye'nin işsizlikle mücadelesinde sadece oranın düşmesine odaklanmak yerine, istihdamın kalitesini artırmak, gelir eşitsizliğini azaltmak, mesleki eğitim ve yeniden eğitim programlarına yatırım yapmak gibi alanlarda da çabalarını sürdürmesi gerekebilir. Bu, sadece işsizlik oranını düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda ekonominin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme patikasına yönelmesine de yardımcı olabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri kişilerde işsizlik oranı bir önceki yıla kıyasla 1 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı ise 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye düştü.

İstihdam oranı ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişiye ulaştı. Bu artışa bağlı olarak istihdam oranı da 0,8 puanlık bir artışla yüzde 48,3 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 65,7 iken, kadınlarda bu oran yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı ise yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücü 2023 yılında bir önceki yıla göre 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi oldu. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 71,2 iken, kadınlarda bu oran yüzde 35,8 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta (15-24 yaş grubu) işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,0 puan azalarak yüzde 17,4 olarak kaydedildi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 14,3, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sektörlere göre dağılımına bakıldığında, istihdamın yüzde 57,6'sının hizmet sektöründe gerçekleştiği görüldü. Tarım sektöründe istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 171 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 151 bin, hizmet sektöründe ise 852 bin kişi artış gösterdi.

Atıl işgücü oranı yüzde 22,8 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

Bölgesel olarak incelendiğinde, işsizlik oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 17,2 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) olurken, en düşük olduğu bölge yüzde 4,9 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) olarak belirlendi. İstihdam oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 54,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) iken, en düşük olduğu bölge yüzde 37,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olarak tespit edildi. İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 59,0 ile yine TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) olurken, en düşük olduğu bölge yüzde 42,3 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Merkezi