İLAN
T.C.
BURSA3. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/229 Esas

Dovletmırat ve Sapartaç oğlu, 1992 Türkmenistan doğumlu, 991****2464 yabancı kimlik numaralı BATYR BAYMYRADOV'un adresi meçhulde kaldığından ve tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden, tarafların müşterek çocuğu Aybars BAYMYRADOV'un soy isminin DEMİR olarak değiştirilmesi talebi ile açılan davada, dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacak olup, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davalı BATYR BAYMYRADOV'un HMK 122,126,129, maddeleri gereğince usulüne uygun düzenlenen cevap dilekçesini, her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerini mahkememize bildirilmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve hükmün dahi yokluğunda verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01870862