Yarım Asırlık Miras: Son 50 Yıldır Erkek Bebeklerine Verilen Popüler İsimler

İşte, zamanın ruhunu yansıtan isimler ve anlamları.

1970'lerden Günümüze Erkek Bebek İsimlerinde Zaman Yolculuğu

1970'lerin Hit İsimleri

1970'li yıllar, Türk toplumunun sosyal ve kültürel değişimlerinin yoğun yaşandığı bir dönemdir. Bu döneme damga vuran erkek bebek isimleri:

Ali : Onurlu kimse, yüce,

Engin: Açık deniz. Ucu, bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. Yüksekte olmayan, alçak yer. Değer ve fiyatı düşük olan.

Hikmet: Ahlaki söz, öğüt verici. Sebeb, gizli, Allah ın hikmeti. Hakimlik, feylesofluk. Felsefe.

Oktay: Öfkeli, sinirli, kızgın. Ok gibi güçlü olan eşsiz kimse.

Sarp: Dik çıkılması ve geçilmesi güç.

Serhan: Hanların başı anlamına gelir.

Tuna: Karaormanlar'dan doğarak, Karadeniz'e dökülen ve aynı zamanda, Avrupa'nın Volga nehrinden  sonra en uzun ırmağıdır.

Toprak: Memleket, İşlenmemiş olan arazi

Tansu: Şafağın aydınlattığı su.

Veli: Dost, yakın. çocuğun bakımı üzerinde olan kimse, Allah ın sevgili kulu, ermiş evliya , Hal ve hareketlerinden sorumlu bulunan

Erkek Bebek Ismi (2)

1980'li Yılların İsimleri

1980'ler, politik ve sosyal olayların yoğun olduğu, aynı zamanda toplumsal değerlerin de ön plana çıktığı bir dönemdir. Bu yıllarda popüler olan isimler:

Alper: Kahrman, yiğit erkek.

Erdem: Maharet, fazilet, hüner, usta gemici ve insanın ruhsal yetkinliği anlamlarına gelir.

Kaan: Hanların hanı, hükümdar

Kutay: Ay, uğurlu Ay iyilik getiren

Görkem: Gösteriş, ihtişam,

Göktürk: Eski Türk devleti,

Koray: İçi boş şeyler, kamış

Mert:  Sözünde duran, sözünün eri kimse,

Meriç: Ege denizine dökülen ırmak

Onur: İnsanın kendisine olan öz saygısı

Polat: Su verilmiş sertleştirilmiş demir

Rüzgar: Zaman devir, dünya alem, tarih

Tarık: Mahkemeye başvurma, dava, sabah yıldızı, zühre, Kur an-ı Kerim in 86.Suresi nin adıdır.

Taner: Güçlü kimse, şafak vakti gibi aydınlık.

Umut: Hem kız hem erkek bebeklere verilebiliyor. Güven duygusu, ummaktan doğan, ümit.

Erkek Bebek Ismi (3)

1990'lı Yılların En Çok Konan İsimleri

1990'lar, globalleşmenin etkisiyle birlikte dünyaya daha açık bir Türkiye'nin ortaya çıktığı yıllardır. Bu dönemin popüler isimleri:

Atakan: Atalardan gelen kan anlamında kullanılmaktadır.

Alp: Soylu, yigit anlamına gelir.

Aşkın: Üstün, ileri ve Aşmış anlamlarına gelir.

Bartu: En eski Türk hanlarından birisinin adıdır.

Barlas: Savaşçı, İyi savaşan, yiğit

Baran: Ulu, yüksek, direnci kıran,

Berk :   Katı, sert, sağlam

Berkay : Ay gibi ve güçlü

Bu isimler sakıncalı, çocuklarınıza bu isimleri vermeyin, vermişseniz değiştirin! Bu isimler sakıncalı, çocuklarınıza bu isimleri vermeyin, vermişseniz değiştirin!

Bora : Sert rüzgar, yağmur getiren fırtınalı rüzgar.

Burhan: Hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayıran delil, delil hüccet, ilahi aydınlık.

Deniz: çok, bol, yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi.

Gökalp; inançlı, anlayışlı, ticarete yatkın, algılama gücü yüksek, gizemli, hayal perest.

Kenan: Cennet, vaat edilmiş ülke, Hazreti Yakup un ülkesi (Filistin)

Selçuk: XI. Anadolu, Kafkaslar ve Orta Doğu da imparatorluk kuran Türk topluluğunun hükümdarı, güzel konuşma yeteneği olan kimse.

Tugay: Osmanlı ordusunda iki alaydan oluşan asker birliği, Alayla tümen arasındaki askerÖ® birlik.

Utku: Pek çok emek ve çekinceli uğraşlar sonucunda erişilen mutlu sonuç.

Erkek Bebek Ismi (4)

2000'lerin Popüler İsimleri

Yeni milenyumla birlikte, teknolojinin ve sosyal medyanın hayatımızdaki yeri artarken, isimlerde de modern ve global eğilimler görülmeye başlandı. 2000'lerin hit isimleri:

Arda:  İşaret için dikilen değnek, eskiden bazı çavuşların elde tuttukları uzun değnek, sonra gelen

Arın:  Katışıksız, arı.

Anıl: Hatırlanan, anılmak eylemi, meşhur, ünlü...

Berk: Arı, şimşek, yaprak, sağlam, kuvvetli, katı, sert, şiddetli, hızlı, orman.

Can: Yaşam, insanın kendi varlığı.

Canberk: Canlı metin, sağlam,

Caner: Can ve er kelimelerinden birleşik isim, delikanlı, genç, dinamik.

çağan: Mutlu gün, bayram.

çağlar : çağıl çağıl akar.

çınar : Şanslı, zevk ve sefaya düşkün, duygusal, hassas. kırılgan, duygularını zor açabilen, algılama güçü yüksek anlamına gelir.

Doruk - Dağ ya da tepenin en yüksek yeri

Emir - Aşiret başı, Reis

Ege - Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı

Efe - Batı Anadolu yöresinde yaşayan yiğitlerinin ortak adı

Emre- Büyük erkek kardeş, dost, beylerbeyi,

Emirhan; Emir, kelimesine "han"  eki getirilerek türerilmiştir.

Kerem - Soyluluk büyüklük, cömertlik,

Ozan: Halk şairi, şiir yazan, şair, şakacı, tatlı, güzel konuşan.

Erkek Bebek Ismi (6)

İsimler, dönemlerin sosyal ve kültürel yapısını yansıtan önemli göstergelerdir. Son 50 yılda erkek bebeklere verilen popüler isimler, geçmişten günümüze değişen toplumsal yapıyı ve kültürel eğilimleri gözler önüne seriyor.

Editör: AYHAN BAYRAKTAR