İhya ve Molla Cami'nin Rüya Analizleri

Boy uzunluğu rüyaları, genelde kişinin hayatındaki önemli değişikliklere dair yorumlar içerir.

İhya'ya göre boyun aşırı uzaması, ecelin yaklaşmasına; normal uzaması ise arzu edilen bir şeye ulaşmaya delalet eder.

Genç Gazete Rüyada Boy Uzaması Ve Boy Kısalması Ne Anlama Gelir (1)

İhya'nın bu konudaki rüya yorumu şöyledir: Boyun aşarı derecede uzaması ecelin yaklaşmasına, normal olarak uzaması arzu edilen şeye nail olmaya, Boyun kısalması zillete ve sıkıntıya düşmeye delalet eder.

Genç Gazete Rüyada Boy Uzaması Ve Boy Kısalması Ne Anlama Gelir (3)

Molla Cami, boyun uzunluğunu kuvvet, kudret ve zenginlikle övünmeye bağlar, ancak boyun kısalığının hayra alamet olmadığını belirtir.

Genç Gazete Rüyada Boy Uzaması Ve Boy Kısalması Ne Anlama Gelir (4)

Diyanet'in Yorumu

Diyanet'e göre, rüyada boyun uzun görülmesi, yaşamın kısalığına; kısa görülmesi ise ömrün uzunluğuna işarettir.

Meslekte ilerleme ve maddi güç kazanma gibi olumlu yorumlar da bulunurken, boyun kısalması genellikle olumsuz olarak değerlendirilir.

Rüyada Ajan ve Casus görmek ne anlama gelir? Rüyada Ajan ve Casus görmek ne anlama gelir?

Genç Gazete Rüyada Boy Uzaması Ve Boy Kısalması Ne Anlama Gelir (5)

Seyyid Süleyman'ın Görüşleri

Seyyid Süleyman, rüyada boy uzunluğunu fitne, bencillik, güç ve zenginlikle bağlantılı görür.

Boyun aşırı uzaması, ecelin yaklaşması veya rütbe kaybına; kısalması ise memuriyetten alınma veya arzulanan bir şeye ulaşamama durumuna işaret eder.

Genç Gazete Rüyada Boy Uzaması Ve Boy Kısalması Ne Anlama Gelir (6)

Bir kimse rüyada boyunun haddinden fazla uzadığını görse, o kimsenin göğe doğru yaklaşmasından dolayı ecelinin yakınlığına veya rütbe ve makamından düşmesine delalet eder.

Memur olan bir kimse boyunun kısa olduğunu görse memuriyetten alınır veya istediği şeye kavuşmasının mümkün olmadığına delalet eder.

Genç Gazete Rüyada Boy Uzaması Ve Boy Kısalması Ne Anlama Gelir (7)

Rüyasında boyunun uzadığını gören kişi, hayatında önemli değişiklikler ve meydan okumalarla karşılaşabilir.
Rüyasında birden uzadığını, boy attığını gören kişi dünyalık işlerde aşırı hırslanır ve acele ile hayatını alt üst eder.

Rüyada boyun kısalması ölüme, boyun uzaması devam eden ömre isarettir. 

Rüyada boy uzunluğu görmek, kişisel durum ve yaşantıya göre değişkenlik gösteren, hayatın sırlarına dair çeşitli yorumlar sunar. 

Kaynak: Ayhan Talha Bayraktar