Türkiye'deki konutların turizm amaçlı kiralanması ve bu alanda faaliyet gösteren Airbnb gibi platformlara yönelik yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair Kanun ile, turizm amaçlı kiralanan konutlara ilişkin genel esaslar, izin belgesi düzenlenmesi, idari yaptırımlar ve bu konutların tabi olacağı mevzuat hükümleri netleşti.

Yeni düzenlemeye göre, turizm amaçlı konut kiralama faaliyetinde bulunacak olanların izin belgesi alması zorunlu hale geldi. İzin belgesiz gerçekleştirilen kiralamalarda, her bir konut için 100 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Bu ceza, izin belgesi alınmaksızın faaliyetin devam etmesi halinde, önce 500 bin Türk lirasına ardından da 1 milyon Türk lirasına çıkacak.

Siyah noktalara doğal çözüm bulundu Siyah noktalara doğal çözüm bulundu

İzin belgesi sahibi olup, bu konutları kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler ile kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu turizm amaçlı kiraya verenler de her bir sözleşme için 100 bin Türk lirası idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. İzin belgesi olmaksızın turizm amaçlı kiralamalara aracılık edenler için de aynı ceza uygulanacak.

1 MİLYON TL İDARİ CEZA

Özellikle yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapılmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler için uygulanacak idari para cezası ise 1 milyon Türk lirası olarak belirlendi.  Bu yeni düzenleme, turizm amaçlı konut kiralama piyasasını daha düzenli hale getirmeyi ve konut sahipleri ile kiracıların haklarını korumayı amaçlıyor.

Editör: Fırat Çelik