2024 Ramazan ayının başlamasıyla milyonlarca Müslüman, bu kutsal ayda oruç tutmanın, dua etmenin ve ruhani bir yolculuğa çıkmanın heyecanını yaşıyor.

İslam ümmeti için manevi bir yenilenme ve arınma dönemi olan Ramazan, ibadetlerin, duaların ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı bir aydır.

Peki, bu yıl Ramazan ayında hangi ibadetler yerine getirilecek, hangi dualar okunacak? 

2024 Ramazan Ayının Faziletleri ve İbadetleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvimle, 2024 Ramazan ayı 10 Mart Pazar akşam ezanı ile başladı. İlk teravih namazı kılındı.

11 Mart Pazartesi günü sahura kalktık ve ilk orucumuzu tutmaya başladık .

Ramazan 2024 9 Nisan Salı günü arefe ile sona erecek. 

10 Nisan Çarşamba günü Müslümanlar Ramazan Bayramı'nı kutlamaya başlayacak.

Genç Gazete 2024 Ramazan Başlangıcı Ramazan Hilal'i Ne Zaman Görülecek (3)

Aslında Dünyada kaç gün kalıyoruz? Kaç günümüz var daha? Aslında Dünyada kaç gün kalıyoruz? Kaç günümüz var daha?

Kuran-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlaması, içinde Kadir Gecesi gibi mübarek bir geceyi barındırması Ramazan ayının değerini arttırmaktadır.

“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir suresi 97/2)

Oruç, Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biridir ve Müslümanları kötülüklerden arındırarak manevi temizliğe ulaştırır.

Bu kutsal ayda ayrıca teravih namazı kılınır, Kur'an-ı Kerim okunur, sahura kalkılır, iftara misafirler davet edilir ve zekat verilir. Ramazan'ın son on gününde ise Kadir gecesi aranır ve bu özel geceyi değerlendirmek için özel ibadetler yapılır.

Genç Gazete Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme Için Altın Öneriler (7)

Ramazan ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

1- Oruç tutmak,

2- Teravih namazı kılmak,

3- Kuran-ı Kerim okumak, 

4- Sahura kalkmak,

5- İftar yapmak, İftara misafir çağırmak,

6- Günahların affı için tövbe etmek,

7- Zekat vermek,

8- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek,

9- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek,

10- Sadaka vermek, fitre vermek

11- Akraba ziyareti yapmak

12- Yetimi sevindirmek

13- Mezarlık ziyareti yapmak ve ölümü hatırlamak.

Genç Gazete Ramazan Ayında Reflü Ve Mide Problemlerinden Korunma Yolları (5)

Ramazan Ayının Manevi Önemi

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar."

Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, Hz. Muhammed'e (SAV) peygamberlik görevinin verildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu mübarek bir aydır.

Bu konuda Kuran-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.” (Bakara suresi 2/185)

Ramazan ayı vaktinde Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:  “Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize bastı, o ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı nafile kıldı. O ayda bir farz işleyen diğer aylarda yetmiş farz işlemiş gibi sevap alır. O, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. O, yardımlaşma ayıdır. O ayda müminin rızkı bollaştırılır. O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Aynı zamanda oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. O öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden ateşinden kurtuluşturtur."

Genç Gazete İnegöl 2024 Ramazan İmsakiyesi (1)

Ramazan Ayında Okunacak Dualar

Müminler, bu ayda pek çok dua okuyarak Allah'tan af, merhamet ve rahmet diler. "Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar." gibi dualar, Ramazan ayının ruhani atmosferini daha da derinleştirir.

“Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.” (Diyanet Meali)

“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu en bol olan yalnız sensin.” (Diyanet Meali)

“Nûh dedi ki: "Ey rabbim! Ben, senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, kaybedenlerden olurum!"” (Diyanet Meali)

“Ve şöyle niyaz et: "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!"

«Ey kalbleri hâlden hâle çeviren Allâh’ım! Benim kalbimi dînin üzere sâbit kıl!» diye duâ ederdi.” (Tirmizî, Deavât, 89/3522; Ahmed, IV, 182, VI, 91)

“Ey Allâh’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ilâh yoktur. Beni sen yarattın ve ben Sen’in kulunum. Ve ben îmân ve ubûdiyetimde/kulluğumda gücüm yettiği kadar Sen’in ahd ü misâkın üzereyim. Yâ Rabbi! Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Sen’in bana ihsân ettiğin nimetleri ikrar ve îtirâf ederim. Kendi kusur ve günahlarımı da ikrar ve îtirâf ederim. Yâ Rabbi! Sen beni af ve mağfiret eyle. Zira Sen’den başkası günahları af ve mağfiret edemez.” (Buhârî, Deavât, 2, 16)

“Allah’ım! Ben zayıfım, zaafımı Sen’in rızâ-yı şerîfini kazanma husûsunda kuvvetlendir. Nâsiyemden tutarak beni hayra sevkeyle! İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl! Allah’ım! Ben zayıfım, beni kuvvetlendir; insanlar arasında küçük görülüyorum, beni izzet sâhibi kıl! Ben muhtâcım, beni rızıklandır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 2882; Hâkim, el-Müstedrek, I, 708/1931)

“Allah’ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği tâkatsizlik ve bunaklıktan, kasvetten (katı kalplilikten), gafletten, yokluktan, zilletten, mal ve hayır azlığından, meskenetten (kötü hâlden) sana sığınırım. Nefsin doymak bilmeyen ihtiyaç hissinden, küfürden, fâsıklıktan, hakka muhâlefetten ve ayrılıktan, nifaktan, süm’adan (amelleri insanların duyması için yapmaktan), riyâdan Sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, barastan ve her türlü kötü ve müzmin hastalıklardan sana sığınırım.” (Buhâri, Tefsir, 16/1; Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 1489; Hâkim, el-Müstedrek, I, 712/1944)

Editör: AYHAN BAYRAKTAR