İsviçreli psikolog Jean Piaget, 20. yüzyılın en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Piaget, bilişsel gelişim alanındaki çalışmalarıyla bilinir. Kuramına göre, çocuklar doğuştan gelen bir öğrenme yeteneğine sahiptir ve çevreleriyle etkileşime girerek zihinsel şemalar oluştururlar. Bu şemalar, yeni deneyimleri anlamlandırmak ve yorumlamak için kullanılır.Gelin detaylara birlikte bakalım..

Piaget'in bilişsel gelişim kuramı 4 ana aşamadan oluşur:
1. Duyusal-Motor Dönem (0-2 Yaş): Bu aşamada bebekler, dünyayı duyuları ve motor becerileri aracılığıyla keşfeder. Nesneleri kavrar, ağzına götürür ve sallarlar. Ayrıca, "nesne kalıcılığı" kavramını da bu aşamada geliştirirler.

2. İşlem Öncesi Dönem (2-7 Yaş): Bu aşamada çocuklar, dil ve sembolik düşünmeyi öğrenmeye başlar. Hayal kurma, rol yapma ve hikaye anlatma gibi beceriler bu dönemde gelişir. Ancak, soyut düşünme yeteneği gelişmemiştir ve olayları yetişkinlerin bakış açısıyla değerlendirmekte zorlanırlar. Genellikle bu durum halk tarafından 2 yaş sendromu şeklinde isimlendirir ancak çocuğunuz yalnızca keşif yolculuğunun başında olabilir 

3. Somut İşlemler Dönemi (7-11 Yaş): Bu aşamada çocuklar, soyut düşünmeye başlar ve mantıksal işlemleri yapabilirler. Sayıları, zamani ve neden-sonuç ilişkilerini anlayabilirler. Büyümenin en sevilen kısmı diyebilir miyiz?!

4. Soyut İşlemler Dönemi (11 Yaş ve Sonrası): Bu aşamada çocuklar, soyut kavramları anlayabilir ve hipotetik düşünme yeteneği kazanırlar. Gelecekteki olasılıkları değerlendirebilir ve farklı bakış açılarını göz önünde bulundurabilirler.

Bu hafta sıcaklıklar, mevsim normallerinin yer yer 8 ila 12 derece üzerinde olacak Bu hafta sıcaklıklar, mevsim normallerinin yer yer 8 ila 12 derece üzerinde olacak

Piaget'e göre her çocuk bu aşamaları sırayla yaşar ve her aşamada yeni zihinsel beceriler geliştirir. Piaget'in çalışmaları, eğitim ve çocuk gelişimi alanlarında önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Piaget'in kuramına yönelik bazı eleştiriler de mevcuttur. Eleştiriler, Piaget'nin kuramının çocukların bilişsel gelişimini yeterince kapsamlı bir şekilde ele almadığı ve bazı önemli bilişsel becerileri göz ardı ettiği yönündedir.
 

Kaynak: HABER MERKEZİ