Bilinçli bir mümin, mal ve mülkün gerçek sahibinin Cenab-ı Allah olduğunun farkındadır. İnsanoğlunun eli altındaki mal ise, emanet hükmündedir ve bir gün ‘malını nereden kazandığının ve nereye harcadığının’ (Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme,1) hesabı kendisine mutlaka sorulacaktır.

            Bunu fark edemeyenler ‘malının kendisini ebedileştirdiğini zanneder’ (Hümeze, 104/3), ‘kendini müstağni görerek haddi aşar’ (Alâk, 96/6-7),  ahireti unutarak Allah'ı anmayı ve ibadeti terkettiğinde dünyevileşmeye başlar. Böyleleri Yüce Yaratıcının; ‘Ey iman edenler mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın, kim böyle yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardandır.’ (Münafıkun,63/9) ayetiyle ikaz edilirler.


            Mal sevgisinin insanın iç dünyasında bir hırsa dönüşmesini engellemek ve infak şuuruna ulaşmak, paylaşmanın eşsiz hazzını tatmakla mümkün olabilecektir. Dünyaya tamah göstererek paylaşmaktan uzak duran ve cimrilik edenlerin Kerim kitabımızda şöylece uyarıldığı unutulmamalıdır: 'Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır!  O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.  Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır.  Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.' (Al-i İmran, 3/180) 

Kurban Bağışı Nasıl Yapılır? Kurban Bağışı için tavsiye edilen güvenilir yardım kuruluşları! Kurban Bağışı Nasıl Yapılır? Kurban Bağışı için tavsiye edilen güvenilir yardım kuruluşları!


            Fakiri doyuran, yoksula kol kanat geren, ihtiyaç sahibine infakta bulunan kişi bununla,   sırf Allah'ın rızasına erişmeyi hedeflemeli, gösteriş ve riyadan uzak durmalıdır. ‘Ey iman edenler Allah'a ve ahiret gününe inandığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın.’ (Bakara, 2/264) ayeti, yaptığı iyiliği başa kakarak muhtacı rencide edenin mükafattan mahrum kalacağını belirtmektedir. Bizlere yakışanın  iyilik ve ihsanda bulunurken elimizdekinin en güzelini vermek olduğu da; ‘Ey iman edenler kazandığınız şeylerin ve yerden sizin faydanız için bitirdiğimiz ürünlerin temiz ve güzel olanlarından Allah yolunda harcayın. Siz göz yummadan, içinize yatmaksızın satın alamayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkmayın. İyi bilin ki Allah, her şeyden müstağnidir, asıl hamde  layık olan odur.’ (Bakara, 2/267) ayetiyle beyan edilmektedir.


            İnfakta bulunan kişi malının eksileceğinden asla endişe duymamalı ve Sevgili Peygamberimizin ‘mal sadaka ile eksilmez’  (Müslim, Birr,69) beyanını aklından çıkarma malıdır.


            İyilikleri kendine şiar edinen ve cömertçe  infakta bulunanlar,  kendilerine lütfedilen nimete şükretmiş olup, mal ve mülklerine bereket katarlar. Cenab-ı Allah, elindeki imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşan, cömertçe  infakta bulunan  varlık sahiplerinin sayılarını artırsın ve onları; 'Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açıkça infak edenler yok mu, işte onların Rableri katında ecir ve mükafatları vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar hiçbir zaman mahzun da olmazlar.' (Bakara, 2/ 274)  müjdesine nail eylesin.

            Hayırlı ve bereketli Ramazanlar temennisiyle.

Mehmet Emin Beyhan /Keles İlçe Müftüsü

Editör: Ramazan Yavuz