Recep Akakuş yazdı

Mehmed Paşa (öl. 1516), Hamza Bey’in üçüncü kuşaktan torunudur. Babası, Pazaryeri ilçesi’nin “timar-eri” vezâret payeli Kara Mustafa Paşa’dır.

İnegöl’ün “timar-eri” Derviş Mehmed Bey de Mehmed Paşa’nın dedesidir.

Mehmed Paşa, Bursa Beyi iken 1516 yılında Amasya valiliği’ne atanmıştır.

Ardından da aynı yıl içinde Yavuz Sultan Selim’in, Mısır Memlûklerine karşı başlattığı askerî harekâta iştirak etmiştir.

Suriye coğrafyasında Mercidâbık adı verilen mahalde 1516 yılında yapılan muharebede Mehmed Paşa ,şehit olmuştur.

Mehmed Paşa -farklı dalda da olsa - babası Kara Mustafa Paşa gibi o da Osmanlı hânedânı ile bir akrabalık bağı kurmuştur.

Kuruluş döneminde Osman Bey’in, İnegöl Tekfuru Nikola’ya karşı 1282 yılında başlattığı ilk askerî keşif harekâtında yeğeni Baykoca’yı, Nikola’nın “Ermeni Beli”nde kurduğu pusuda şehit vermiştir.

Üç yıl sonra İnegöl Tekfuru Nikola ile Karacahisar Tekfuru’nun, Domaniç Beli‘nde ve İkizce=İki Sular mevkiinde Osman Bey’e karşı gerçekleştirdikleri muharebede, bu kere, Baykoca’nın babası ve Osman Bey’in ağabeyi Savcı Bey de şehit düşmüştür.

Bu sebepten Osman Bey, töre gereği Baykoca’nın şehit düştüğü “Ermeni Beli”ndeki Adahöyük / Hamza Bey Köy arazisini Baykoca’nın çocuklarına ; Kulacahisar Köyü ve arazisini de Savcı Bey oğullarına mülk olarak vermiştir.

Mercidâbık şehidi Mehmed Paşa, Savcı Bey oğlu Süleyman Bey’in kızı Hatice Hatun ile evlenerek-bir anlamda- Osmanlı hânedânı ile sıhriyet bağı kurmuştur.

Babası Vezir Kara Mustafa Paşa’nın, Sultan II. Beyazıt oğlu Şehzâde Mahmud’un kızı Hançerli Sultan ile evlenmiş olduğu göz önüne alındığında Hamza Bey oğullarının, Osmanlı hânedânı ile kurdukları yakın ilişki açık seçik ortaya çıkmaktadır.

Mercidâbık şehidi Mehmed Paşa, hem eşi Hatice Hatun’un mülkü olan Kulacahisar Köyü’nde bir cami ve medrese ve hem de büyük dedesi Hamza Bey Köyü’nde bir cami ve bir medrese yaptırarak halkın hizmetine sunmuştur.

Yapmış olduğu bu hayrî tesisler için vakfiyeler de düzenlenmiştir