10 geceye yemin olsun!

Bir ayetin derinliklerine yolculuk ediyoruz: "Güneşin doğuşuna yemin olsun. 10 geceye yemin olsun." Bu ayetler, sabahın ve gecenin gizemli ve kutsal yönlerini vurguluyor. Peki, bu vakitlerin sırrı nedir ve neden bu kadar önemlidir? İşte, sabah ve geceye dair her şey...

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (13)

Fecir: Gece ile gündüzü ayıran kutsal vakit

Fecir, güneşin doğuşundan önceki tan yeri ağarması anlamına gelir. Bu vakit, hem günlük hayatta hem de ibadetlerde önemli bir yere sahiptir. Kuran-ı Kerim'de Fecr suresi ve Kadir suresi, fecrin önemine dikkat çeker.

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (12)

Sabah Namazının özel yeri

"Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl; bir de sabah namazını...Çünkü sabah namazı şahitlidir." İsra suresi, 17/78

Sabah namazı, özellikle vurgulanan bir namazdır. Resulullah Efendimiz (s.a.v) sabah namazını kılanların Allah'ın koruması altında olduğunu belirtmiştir.  Resulullah Efendimiz'in (s.a.v)   haber verdiğine göre bu namazın sünneti, en kıymetli sünnetlerden biridir.

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (11)

Zilhicce'nin Kıymetli Geceleri ve Ramazan

Zilhicce ayının ilk 10 gecesi, Kuran-ı Kerim'de özel bir öneme sahiptir. Resulullah Efendimiz (s.a.v), bu günlerin hayırlı ameller için en kıymetli zaman olduğunu söylemiştir.

Ramazan ayının son on gecesi de, içinde Kadir gecesini barındırmasıyla özel bir yere sahiptir. Hz. Aişe (r.a) annemiz, bu günlerde Resulullah'ın daha fazla ibadete yönelmesinden bahsetmiştir.

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (10)

SAYILARIN TEFSİRİ-A.TALHA BAYRAKTAR (2)

SAYILARIN TEFSİRİ

Bu konuda Ayhan Talha Bayraktar'ın Ravza Yayınlarında çıkan Sayıların Tefsiri isimli kitaptan ilgili bölümü paylaşıyoruz:

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (9)

YEMİN EDİLEN 10 GECE

“Güneşin doğuşuna yemin olsun. 10 geceye yemin olsun. Çift olana ve tek olana yemin olsun. Gelip geçen geceye yemin olsun. Akıl sahibi için bunlarda bir yemin değeri yok mudur?”(Fecr 1-5)

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (8)

SABAHA VE GECEYE YEMİN

Allah (c.c.) bu ayet-i kerimede, fecre yani sabah vaktine ve geceye yemin ediyor.

Anlıyoruz ki; sabah vakti ve gece çok kıymetli... Fecir isim olarak güneşin doğmasından önceki tan yeri ağarmasını ifade eder. Türkçe’de fecr; “şafak sökmesi, gün ağarması, sabahın alaca karanlığı” diye ifade edilir. Arapça’da fecr; bir şeyi iki parçaya ayırmak, açığa çıkarmak, anlamlarına geliyor.

Fecr; gece ile gündüzü birbirinden ayırdığı ve gündüz aydınlığını ortaya çıkardığı için bu ismi almıştır. Fecir vakti günlük hayatta, sabah namazının vaktinin girdiğini, Ramazan ayı ve oruç günlerinde de sahur vaktinin bitip imsak vakti, yani oruç tutma zamanının başladığını bildirir.

Kuran-ı Kerim’de bu isimde sure olduğu gibi Kadir suresinde de fecrin önemine dikkat çekilir.

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (7)

SABAH NAMAZI

 Fecr vakti ile belirlenen sabah namazı, çok kıymetli bir namazdır. İsra suresinde sabah namazı için; “Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl; bir de sabah namazını...Çünkü sabah namazı şahitlidir.” buyrulur. İsra suresi, 17/78

Müfessirlere göre bu âyet-i kerime, beş vakit namazı emrederken, özellikle sabah namazına dikkat çekmektedir.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) sabah namazını kılan Mümine, gece ve gündüz meleklerinin birlikte şahitlik ettiğini haber vermiştir.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyururlar ki; “Her kim sabah namazını kılarsa o kimse o gün Allah’ın koruması altındadır.”

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (1)

Sabah Namazının Sünneti de Çok Kıymetli

Sabah namazının sünnetinin, en kıymetli sünnet namaz olduğunu şu hadisi şeriften öğreniyoruz: “Sizi düşman atlıları kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin. O, dünya mülkünün tamamından hayırlıdır.”

Resulullah Efendimiz (s.a.v) münafıklara en ağır gelen iki namazın, yatsı ve sabah namazı olduğunu bildirmiştir.

 Sabah namazını sürekli kılanları da cennetle müjdelemiştir. Ah bir de sabah namazı için camiye cemaate gidebilsek.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) buyururlar ki; “Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki fazileti bilselerdi, sürünerek de olsa o ikisini cemaatle kılmaya gelirlerdi.”

 Yaşlanıp elimiz ayağımız tutmayınca, sürünme çağımız gelince mi anlayacağız bu namazların ve cemaatin önemini?

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (6)

MÜBAREK 10 GECE

Allah (c.c.) Fecr suresinde özel olarak,10 geceye de yemin etmektedir. Bu 10 gece, hac günlerindendir yani Zilhicce ayının ilk on gecesidir. Demek ki bu 10 gece de çok kıymetli ve mübarektir.

Denilmiştir ki,“Hz. Musa’nın Allah (c.c.) ile sözleşmesinden bahsedilirken, A’râf suresinde ; “Ve ona on gece daha ilave ettik. Böylece Rabb’inin tayin ettiği vakit kırk geceye tamamlandı.” buyrulmaktadır. İşte bu on gece de Zilhicce’nin on gecesidir.” (A’râf suresi 142)

Hac Borcunu Yerine Getirmeden Ölen Kişinin Çocuklarına Sorumluluk Düşer mi? Mekke'den Taş Toprak Getirsek Olur mu? Hac Borcunu Yerine Getirmeden Ölen Kişinin Çocuklarına Sorumluluk Düşer mi? Mekke'den Taş Toprak Getirsek Olur mu?

Tefsirlere göre ayette geçen 40 gecenin, 30 gecesi Zilhicce ayından önce  gelen Zilkade ayına aittir.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) bu mübarek gecelerle ilgili şöyle buyurmaktadır: “Allah katında ibadet edilecek, sâlih amel işlenecek günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur.”

Dediler ki: “Allah yolunda cihâd da mı değil?” Rasulullah (s.a.v.): “Allah yolunda cihâd etmek de bundan daha kıymetli değildir. Ancak bir kişi canı ve malıyla cihada çıkar da bunlardan hiçbiriyle dönmezse, o hariç” buyurdu.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) Zilhicce’nin ilk 9 gününü bayrama kadar oruçlu geçirirdi.

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (5)

RAMAZAN AYININ SON 10 GÜNÜ

Bir başka görüşe göre; ayet-i kerimede geçen “on gece”den maksat, Ramazan Ayının son on gecesidir. Zira bu gecelerin içinde “Kadir gecesi” vardır.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) bu günlerde itikâfta olmayı tercih ederdi.

Hz. Aişe (r.a) annemiz buyurmuştur ki: “On, yani Ramazan’ın son on’u gelince Resulullah kuşağını bağlar, gecesini ihya eder, ailesini de uyarırdı.”

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (4)

MÜBAREK GECELER

Ayet-i kerimede geçen 10 günün, Ramazan ayının son 10 günü olduğu görüşü dikkate alındığında; ayet-i kerimede yer alan çift, Arefe günüdür. Tek ise Ramazân Bayramı gecesidir.

Bu on gecenin, Muharrem’in ilk on günü olduğunu nakledenler de olmuştur. Taberi bunlardandır.

Âlimlerimizin bir kısmı da, ayet-i kerimede geçen Fecr ile özellikle Kurbân bayramı sabahının kastedildiğini söylemişlerdir.

Bu fecr, yemin edilen on gecenin sonudur. Bu görüşe bağlı olarak denilmiştir ki; ayet-i kerimede geçen tek, Arefe günüdür, çift ise bayram günüdür. Çünkü Arefe 9. gündür, tektir. Bayram da 10. gündür, çifttir.

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (3)

YARATILAN HER ŞEY ÇİFTTİR

Tek ve çift konusunda, farklı bir görüş daha paylaşalım: Yaratan Allah tektir; yarattıkları ise dişi ve erkek olmak üzere çifttir. Allah’ın yarattığı her şey, gök ve yer, deniz ve kara, cin ve insan, güneş ve ay ve daha buna benzer bütün yaratıklar çifttir.

Ayet-i kerimede buna dikkat çekilmiştir. Yasin suresinde: “Bütün çiftleri yaratan Allah, bütün noksanlıklardan uzaktır.” buyrulmaktadır. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. (Yasin suresi 36)

Genç Gazete Yemin Edilen 10 Gece Mübarek Geceler Kandil Cami Kabe Medine (2)

ALLAH’IN YEMİN ETTİĞİ VAKİTLER

Hülasa: Allah (c.c.) sabah vaktine ve geceye yemin ediyor. Allah (c.c.) yemin ederek bu vakitlerin değerine ve önemine dikkat çekiyor. Ve buyuruyor ki: “Akıl sahibi için bunlarda bir yemin değeri yok mudur?”  (Fecr suresi 1-5)

Demek ki bu vakitler, kulluk ve ibadet için çok kıymetli vakitler Can. Bu vakitlerin kıymetini bilelim. Sabah namazını ihmal etmeyelim. Seher vaktini uyanık geçirelim.

Geceler gelip geçiyor. “Gelip geçen geceye yemin olsun” buyuruyor Allah (c.c.) Fecr suresi 1-5

 Ah bir de teheccüt namazı ile gecemizi değerlendirebilsek… Ne güzel olurdu!

SAYILARIN TEFSİRİ-A.TALHA BAYRAKTAR (2)

Kaynak: Sayıların Tefsiri, Ayhan Talha Bayraktar