Talha Bayraktar

SORULARLA K.KERİM

24 Haziran 2016 / Cuma 17:14:29 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

SORU 91: Bakara Suresi 26. Ayet-i Kerime’sinde Allah (c.c.) mealen şöyle buyurmaktadır: “26. Allah gerçekleri açıklamak için dilerse bir ………….. örnek gösterir. Ya da bir başka varlığı örnek gösterir Allah.İnananlar bilirler ki; bu örnekler, sahipleri Allah’tan gelen gerçeklerdir.İnkâr edenlere gelince, alay ederek derler ki; “Allah bu örneklerle ne demek istedi acaba?”Bu örnekler ile Allah, alay edenleri şaşırtır. İnanan birçok kişiyi de doğru yola iletir. Allah bu örneklerle ancak yoldan çıkanları saptırır.”Ayet-i Kerime’de, boş yere hangi kelime gelmelidir?

A) Sivrisinek

B) Sinek

C) Örümcek

D) Merkep

E) İnek

 

SORU 92: Bakara Suresi 26. Ayet-i Kerime’sinde geçen bir kavramdır. Bu kelime Arapça’da; bir şeyden çıkan, anlamında kullanılır. Allah’ın yolundan çıkan, Allah’ın emrinden çıkan, Allah’a itaatten çıkan, Hak’tan sapan, anlamlarına gelir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Münafık

B) Fasık

C) Kâfir

D) Müşrik

E) Zalim

 

SORU 93: Bakara Suresi 26. Ve 27. Ayet-i Kerimelerde Allah (c.c.) Fasıkların özelliklerini sayar. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri değildir?

A) Allah’ın ayetleri ile alay ederler ve iyice sapıtırlar

B) Söz verdikten sonra sözlerinden dönerler.

C) Allah’ın, uyulmasını istediği şeyleri terk ederler.

D) Yeryüzünde ortalığı karıştırıp bozgunculuk yaparlar

E) Allah’ı inkâr ederler

BAKARA SURESİ 26. AYET-İ KERİME:Allah gerçekleri açıklamak için dilerse bir sivrisineği örnek gösterir. Ya da bir başka varlığı örnek gösterir Allah. İnananlar bilirler ki; bu örnekler, sahipleri Allah’tan gelen gerçeklerdir.İnkâr edenlere gelince, alay ederek derler ki; “Allah bu örneklerle ne demek istedi acaba?”Bu örnekler ile Allah, alay edenleri şaşırtır. İnanan birçok kişiyi de doğru yola iletir.Allah bu örneklerle ancak yoldan çıkanları saptırır.27. O yoldan çıkanlar, Allah’a söz verdikten sonra sözlerinden dönerler.Onlar, Allah’ın uyulmasını istediği şeyleri terk ederler.Yeryüzünde ortalığı karıştırıp bozgunculuk yaparlar.Onlar böyle yaparak ancak kendilerine yazık ediyorlar.

 

SORU 94: Bakara Suresi 28. Ayet-i Kerime’sinde Allah (c.c.) mealen şöyle buyurmaktadır: Allah’ı nasıl ………………..? Siz yoktunuz Allah sizi var etti. O Allah ki; yine sizin canınızı alacak ve yine sizi diriltecek. Sonunda yine O’na döndürülüp götürüleceksiniz.” Ayet-i Kerime’de, boş yere hangi kelime gelmelidir?

A) Dinlemezsiniz

B) Alaya alırsınız

C) İnkar edersiniz

D) Duymamazlıktan gelirsiniz

E) Görüyorsunuz

 

 

SORU 95: Bakara Suresi 29. Ayet-i Kerime’ye göre; Allah (c.c) gökyüzünü kaç kat olarak yaratıp düzenlemiştir?

A) 2

B) 3

C) 5

D) 7

E) 9

BAKARA SURESİ 29. AYET-İ KERİME: O Allah ki, yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı. Sonra yedi kat gökyüzünü de O yaratıp düzenledi. O Allah ki; her şeyi bilendir.

 

CEVAP ANAHTARI:

91.SORU: A

92.SORU: B

93.SORU: E

94.SORU: C

95. SORU: D

NOT:  1-K.Kerim’in başından itibaren meal ve tefsir soruları paylaşıyoruz. Bakara Suresi ile sorularımıza devam ediyoruz. Her gün devam edeceğiz inşallah!

2-Bu bir yarışma değil, gönüllü bir çalışmadır. Her gün nasip olursa 5 soru paylaşacağız. 

3-Bugün 95. sorumuzu paylaştık.

4-Diğer paylaştığımız sorulara : “UFKA YOLCULUK YARIŞMAYA HAZIRLIK SORULARI” isimli Facebook grubumuzdan ulaşabilirsiniz.

5-Görüş ve tespitlerinizi, eksik ve yanlış bulduğunuz yerleri bize yazın lütfen!

Mail adresimiz: talhabayraktar@hotmail.com  

Tüm Yorumları Göster (0)