Talha Bayraktar

K.KERİM SAYILARI: BİN AYDAN HAYIRLI GECE

15 Temmuz 2019 / Pazartesi 16:57:38 | YAZARLAR | Talha Bayraktar

“Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.” (KADİR 3)

 

1000 Aydan daha hayırlı bir gece… 1000 ay, kaç yıl yapar, hesap edelim. Bir yılda 12 ay var. 1000 ayı 12 aya böldüğümüzde 83 yıl yapar. Ortalama bir insan ömrü…

Kadir gecesi öyle bir gecedir ki, tek başına şeref ve üstünlük bakımından 83 yıldan daha üstündür. Yani bir insan ömründen daha kıymetli... Neden? Hikmeti nedir?

Hikmetini anlamak için Surenin tamamınn mealine bakalım:“1-Biz Kuran’ı Kadir Gecesi indirdik. 2-Kadir Gecesi’nin değerini bilir misin? 3-Kadir Gecesi, 1000 aydan daha değerlidir. 4- O gece; Melekler ve Cebrail, her bir görev için Allah’ın izniyle inerler Yeryüzüne 5- Güneş doğuncaya kadar, Bereket ve huzur kaynağıdır o gece…”

Kur’an’ın indirildiği gecenin hangi ayda olduğunu Bakara Suresi 185. Ayet-i Kerime haber veriyor: “Ramazan ayı öyle bir aydır ki; Kuran o ayda indirildi. O Kuran, insanlara doğru yolu gösterir. Onda doğruluğa dair apaçık deliller vardır.”  

 

Duhân sûresi 13. Ayet-i Kerime’de bu mübarek gece hakkındadır: “Apaçık olan Kitaba andolsun ki, Biz onu, kutlu bir gecede indirdik.”

 

Bu ayet-i kerimeleri tefsir eden âlimlerimiz, Kuran-ı Kerim’in Berat gecesi toptan dünya semasına indirildiğini, Kadir gecesinde de Resulullah Efendimiz’e (s.a.v) ilk ayetin geldiğini söylemişlerdir.

        

Rivayete göre bir adam silah kuşanıp bin ay Allah yolunda cihâd etmişti. Rasululah (s.a.v) ve müslümanlar buna hayret ettiler. Rasulullah (s.a.v) bunu ümmeti için de temennî ederek şöyle dedi: “Ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetlerin en kısa ömürlüsü, amel bakımından da ümmetlerin en azı kıldın.”

Bunun üzerine Yüce Allah ona Kadir gecesini verdi ve şöyle buyurdu: Kadir gecesi, sen ve ümmetin için, o adamın cihâd ettiği bin aydan daha hayırlıdır.

Resulullah Efendimiz (s.a.v) bir gün, İsrailoğullan'ndan Allah'a seksen sene amel edip de hiçbir zaman isyan et­meyen dört kişiden bahsetti. İsrail oğullarından olan bu dört kişinin; Eyyûb, Zekeriyya, Hazkıyel ve Yûşâ ibn Nûn olduğu rivayet ediliyor. Ashab-ı Kiram bu kişilere gıpta etti. O an Cebrail (a.s) gelerek «Ey Muhammed! Ümmetin bu kişilerin seksen sene ibade­tinden hayret ettiler. Cenab-ı Hak senin üzerine bundan daha ha­yırlısını indirdi» dedi ve Kadir Suresi'ni okudu.Hz.Cebrail Kadir Suresini bildirdikten sonra “Bu gece seksen senelik ibadetten daha üstündür” deyince. Resulullah Efendimiz (s.a.v) çok mutlu oldu.

 

Resulullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır"

Ömrü veren Allah’tır. Sevap ve ödülleri de veren O’dur. Dilediği kuluna 1000 yıl ömür veren Allah, dilediği kuluna da tek gecelik ibadetine 1000 aylık sevap yazar.Kadir gecesinden anlıyoruz ki; Allah’ın iman edip salih amel işleyen kullarına mükâfatı sınırsızdır.

Tüm Yorumları Göster (0)