Ali Yoran
tarikali@gmail.com

FİZİK

19 Ekim 2017 / Perşembe 18:16:56 | YAZARLAR | Ali Yoran

Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’a hamdu senalar, O’nun kutlu nebisine verdiği nimetler ve faziletler adedince salat selam olsun

Geçen haftaki “Din, Bilim olabilir mi?” yazımızda bugün için Fizikle alakalı yeni çıkan bir kitabın içeriğinden bahsedeceğimizi ifade etmiştik. Din âlimlerimizin bu günün bilimlerine hitap edecek hatta yeni bakış açıları oluşturabilecek donanımda olması gerektiğini vurgulamıştık.

Fizik konusu kendine özel terimleri de içermesi ve alanımla ilgili konu olmaması sebebiyle anlatımda zorluk yaşama endişesiyle yazıya başlıyorum. Uzman görüşü olarak ta Fizik Bölümü hocalarından prof. Mehmet S. Bozgeyik in kitap hakkındaki takdirlerini kazandığını gördüm.

Her şey için Bir şeyin değişmesi gerekir…

Kitap 56 konu başlığıyla Fiziğe dair bütün kavramları ele alıyor, bilim adamlarının doğrularına doğru, yanlışlarına yanlış diyerek, yeni ufuklara dair metaforik izahlarla okuyucunun kavrayışını kolaylaştırıyor. Ayrıca geleceğe dair ipuçları ve sır kapılarının anahtarlarını bize sunuyor.

Şunu ifade etmeliyim ki Fizik Bilimine aşina olanlar kitabın içeriğinden üst düzeyde istifade edeceklerdir. “Külliyatın metodu bütün dünyanı anlayabileceği ve okuyabileceği şekildedir.”

Kitap bilim külliyatının ilk eseri dolayısıyla bilimsel metodu ve külliyatın metoduna ilk sayfalarda yer verilmiş. Fiziğin temel konularında hareket konusuyla, insanı kendine sorduğu “ben kimim sorusunun yerine “Nereye doğru gidiyorum” sorusuyla benzerlik kuruluyor.

Kısa Fizik Tarihiyle Mısır Piramitlerinden Babil Kulelerine kadar büyük medeniyetin izlerinden Fizik kuramlarını ele alıyor. Buzul çağından çıkış konusu, üç kutuplu yeni manyetik rezonans, Hz. Davud peygamberin demiri Kudüs’e Yemenden nasıl getirdiği, İtalyan bilimci Galilei’nin kütle çekim kanunu ve Vatikanla yaşadıkları, piramitleri yapanların dünyanın yuvarlaklığını nasıl biliyor olmaları, Snell yasası anlatılmış.

Yani hangi birini anlatacağım tam bilemiyorum ama dikkatimi çeken tespit ve gerçeklerden bazılarını yazayım.

Işık çıplak bir halden giyinik bir hale gerçeklikle kavuşmuştur.

Işığın çıplak haline nur diyoruz

Işığın giyinmiş haline ışık diyoruz. Yani nurun bu alemde kılıflı haliyle ışığa dönüşüyor. Kainatın yaratılışın Nur’dan olduğu ve bu nurun Nuru Muhammedi olduğu, ilk yaratılan nur…

Uzayın sadece bir tane olmadığı, uzaylar arasındaki geçişlerin kara delikler vasıtasıyla gerçekleştiği, Einstein’in E=mc2 formulündeki eksikliği ışığın nurdan gelişinin kabul edilmemesine bağlı olduğunu kitap ifade ve ispat ediyor.

Evrenin yaratılışında Big Bang teorisinin eksiklerinin ispatı yapılmış. Işık neden kübik yaratılmış? Maddenin katı-sıvı-gaz-plazma hallerinden başka halleri, kütle hacim ilişkisi, zaman ve mekan kavramları, Hz. Süleymanın Belkıs’ın tahtını saliselerle getirebilmesinin bilimsel ispatı ve hatta formülü kitapta geçiyor.

Evrenin oluşumu ve hiçlik arasındaki ilişki

Kuranı kerimdeki fizik formulleri, kütle çekim ve açısal momentum, atom altı parçacıkların bilinmeyen yönleri , proton nötron ve çekirdekle ilgili daha neler neler..

Bildiklerimizi unutsak yeridir

Dünyanın oluşumu sırasında onun gaz ve toz bulutu olmadığını; hem bizim anlayacağımız sunumla hem de bilim adamlarının varsayımlarını çürütecek şekilde izah ediyor. Kuantum fizikçilerinin düştüğü hatalar ve üst fiziğe duyulan ihtiyaçtan bahsediyor.

 Bu kitap sadece fiziği ele alıp bırakmamış sonraki çıkacak kitapların bir birini tamamlayıcı unsur olduğunu belirterek bilim külliyatının devamına işaret ediyor.

Eski medeniyetlerin ileri bir teknolojiye de sahipti.

Yeni medeniyet kurulacaksa bu yolda ihtiyaçları tamamlayıcı bir eser devamıyla birlikte okuyucuya sunulacağının müjdesi veriliyor.

Tanıdığım fizik hocalarıyla kitabı tanıştırdım Ruhi yayınevinden çıkan bu eseri sizlere de hararetle tavsiye ederim.

Muhabbetle kalın..

 

Tüm Yorumları Göster (0)