Mehmet Nuri Memiş

ALLAH İLİM YOLCUSUNA CENNETİ KOLAYLAŞTIRIR

03 Eylül 2021 / Cuma 14:23:26 | YAZARLAR | Mehmet Nuri Memiş

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir defasında

ilmin kıymetini ashabına şöyle anlatmıştır: “Kim

ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden

yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından

dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki

balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim

kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır.

Âlimin, âbide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara

olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler

peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler

miras olarak ne altın ne de gümüş

bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne

miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük

bir pay almış olur.”

Aziz Müminler!

İslam’ın gönderiliş hikmetlerinden biri de

insana hak ve hakikate götüren yolları öğretmek,

cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan, hangi yaşta ve

hangi konumda olursa olsun eğitim ve öğretime,

edep ve terbiyeye muhtaçtır. Zira insan, vahyi

ilimle ve eğitimle doğru anlar. Dünyasını ilimle ve

eğitimle imar eder. Kalbini, ruhunu ve vicdanını

ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır.

Ahlak ve adabı ilimle kuşanır.

Kıymetli Müslümanlar!

İlmin kaynağı, Allah Teâlâ’dır. O, Alîm’dir,

her şeyi bilendir. İnsana bilmediklerini ve kalemle

yazmayı öğretendir. Dolayısıyla ilim, kişiyi

Allah’a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oranda

değerlidir. Yoksa dünyevi menfaat elde etmek,

fertleri karanlığa ve toplumları fesada sürüklemek

için yapılan ilmî faaliyetlerin Allah katında

kıymeti yoktur. Böylesi bir uğraş beyhûdedir ve

ayet-i kerime gayet açıktır: “Onlar, iyi işler

yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında

çabaları boşa giden kimselerdir.”2

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de “Allah’a karşı ancak

kulları içinden âlim olanlar derin saygı

duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir,

çok bağışlayandır.”

3 buyrulur. Evet, ilim Yüce

Rabbimizi hakkıyla bilmeye, gönlümüzde O’nun

sevgisini ve saygısını sürekli hissetmeye vesiledir.

Diğer yandan insanlığa faydalı olan her türlü bilgi

ve yöntem kıymetlidir. Ancak, dünya huzuru ve

ahiret mutluluğu, amele yani pratiğe dönüşen

bilgiyle gerçekleşir. Bu, öylesine önemlidir ki

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) fayda vermeyen

ilimden Rabbine sığınmıştır.4

Aziz Müslümanlar!

Uzun bir aradan sonra göz aydınlığı

çocuklarımız, okullarına kavuşuyor elhamdülillah!

Ancak, çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı

kalmamaları için salgın hastalıkla mücadelede

hepimize düşen sorumluluklar olduğunu

unutmayalım ve her türlü tedbiri elden

bırakmayalım.

Bu vesileyle Cenâb-ı Hak’tan çocuklarımızı

ve bizi, gönüllerimize ve bedenlerimize isabet

edebilecek her türlü maddî ve manevî hastalıktan

muhafaza buyurmasını niyaz ediyor, öğretmen ve

yavrularımıza başarılar diliyoruz

 

 

1 Tirmizî, İlim, 19.

2 Kehf, 18/104.

3 Fâtır, 35/28.

4 Nesâî, İstiâze, 13

 

 

 

YAYINA HAZIRLAYAN

DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI&

İSHAKPAŞA İMAM HATİBİ

 MEHMET NURİ MEMİŞ

Tüm Yorumları Göster (0)