Kamuda çalışan memurlar için son derece de en önemli bir karar daha, Danıştay tarafından alınan bu yeni karar.

Kamuda çalışan memurlar dikkat: Bu haber sizi ilgilendiriyor

Sağlık sorunlarından dolayı izin kullanmak zorunda kalan kamu çalışanları için çok kritik bir durumu ele alan bu karar, sağlık raporu alıp izne çevrilmemesi gerektiği konusunda önemli bir emsal teşkil etti.

Kamuda çalışan memurlar dikkat: Bu haber sizi ilgilendiriyor

Bir kamu kurumunda hizmetli olarak görev yapmakta olan M.S.'in yaşadığı olay, sağlık raporu alıp izin kullanma sürecinin nasıl işlediğini gösteren bir örnek olarak karşımıza çıktı. 

Kamuda çalışan memurlar dikkat: Bu haber sizi ilgilendiriyor

M.S., rahatsızlığından dolayı almış olduğu alınan 20 günlük sağlık raporu sonrasında, kurum müdürü tarafından 10 gün boyunca mazeretsiz şeklide işe gelmediği gerekçesiyle işlem başlatıldı. Bu işlem, M.S.'in işten çıkarılmasıyla birlikte sonuçlandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesine dayanarak alınan bu karar ile, memurun en az 10 gün kesintisiz olarak göreve devam etmemesi gerektiği ve bu 10 günün hangi günler olduğu ise, memurun göreve devam etmeme hususunda bir izninin veya kabul edilebilecek bir mazeretinin olmadığı gerekçesiyle verildi.

İdare Mahkemesi'ne başvuran M.S., sağlık raporunun izin olarak kabul edilmesinin gerektiğini savundu. Mahkeme, sağlık raporunun izne çevrilip çevrilmemesi gerektiğinin usulüne uygun bir şekilde tebligat ile bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sosyal Medya Bu Haberle Çalkalanıyor! Yengeçler Ambalajları İçinde Canlandı Sosyal Medya Bu Haberle Çalkalanıyor! Yengeçler Ambalajları İçinde Canlandı

Danıştay tarafından, emsal nitelikte bir karar vererek, sağlık raporu alıp da izin kullanmak zorunda kalan memurlar için önemli bir karara daha imza attı. Alınan kararda, sağlık raporu alındığı halde görevi terk edildiği iddiasının usule uygun bir şekilde bildirilmediği zaman işlem yapmanın hukuka aykırı olduğunu söyledi.