Hz. Peygamber (s.a.v.) güzel kokuların kullanımını sever ve ashabına da tavsiye ederdi. Ancak günümüzde kadınların parfüm kullanımı konusunda belirli dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır.

Diyanet'in 5 yıllık stratejik planı ortaya çıktı Diyanet'in 5 yıllık stratejik planı ortaya çıktı

Peki, kadınlar için parfüm sürmek caiz mi? Koku sürmenin ve parfüm kullanmanın günah olup olmadığına dair dinî perspektiften bir bakış açısı sunuyoruz.

Genç Gazete Kadınların Parfüm  Kullanması, Güzel Koku Sürünmesi Caiz Mi (4)

Parfüm Kullanımıyla ilgili Dini Hükümler nelerdir?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: "Üç şey reddedilmez: Yastık, güzel koku ve süt." (Tirmizî, Edeb 37)

"Bana dünyadan 3 şey sevdirildi: 1-Gözümün nuru namaz 2- Saliha eş 3- Güzel koku"

Fıkhımızda, güzel koku tavsiye edilmiş, sünnet kabul edilmiş,  güzel koku ikramını reddetmek uygun görülmemiş, hatta mekruh kabul edilmiştir.

İslam'da güzel kokunun önemi, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından vurgulanmıştır. Sahih rivayetlerde, hem erkeklerin hem de kadınların temiz olmaları, güzel kokmaları teşvik edilirken, kokuların kullanımının zamanı ve şekli konusunda belli kaidelerin olduğu belirtilir.

Erkeklerin cuma ve bayram günleri, ilim ve zikir meclislerinde güzel koku sürünmeleri önerilir. Ancak kadınların yabancıları etkileyecek ölçüde koku sürünüp topluma çıkmaları caiz görülmemiştir.

Genç Gazete Kadınların Parfüm  Kullanması, Güzel Koku Sürünmesi Caiz Mi (3)

Parfüm ve kolonya namaza engel mi?

Hanefi mezhebine göre parfüm ve deodorantlardaki alkol, namaza engel teşkil etmezken, Şafi mezhebine göre alkollü içkiler ve alkol içeren kolonya arasında bir fark görülmemektedir. Bunlar da alkol gibi hem necistir ve hem de içilmesi haramdır.

Esans, parfüm ve benzeri şeylere katılan alkol gibi az miktardaki katkı maddelerinin çoğu necistir. Ancak abdeste ve namaza engel olacak necasetlerden sayılmamışlardır. Yine de namaz esnasında bu tür şüpheli kokulardan sakınmak gerekir.

Genç Gazete Kadınların Parfüm  Kullanması, Güzel Koku Sürünmesi Caiz Mi (2)

Kadınların Parfüm kullanımında ölçüler

Kadınların dikkat etmeleri gereken tesettür ölçüleri ile birlikte kendilerini muhafaza etmeleri gereken bir takım durumlar vardır. Bunlar; yürüyüş şekli, eda, tavır, konuşma adabı, hal ve hareketlerdir. Aslında bu edeb ve adab kuralları erkekelr için de geçerlidir.

Kadınların aile içi veya kadınların bulunduğu topluluklarda parfüm kullanımı uygun görülse de, dışarı çıkarken ve özellikle mescit gibi yerlerde koku sürünmeleri dikkat çekebilir.

Bu durum, İslami öğretilere göre, istenmeyen dikkatleri üzerine çekebilir ve huzuru bozabilir. Fitneye sebep olabilir.

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bu konudaki sözleri, kadınların dışarı çıkarken yabancıların da fark edip etkileneceği oranda koku sürünmesinin sakıncalarını vurgulamaktadır.

“Bir kadın koku sürünerek dışarı çıkar ve koku ulaşsın diye bir topluluğun yanına giderse zinaya bir adım atmış olur.” (Tirmizî, Edeb, 35; Nesâî, Zine, 35)
“Bir kadın dikkat çekecek kadar koku  sürünürse, namazda bizimle birlikte bulunmasın.” (Müslim, Salât, 143)

Genç Gazete Kadınların Parfüm  Kullanması, Güzel Koku Sürünmesi Caiz Mi (1)

İslam'da hem erkek hem kadın için güzel kokunun ve temizliğin önemi yadsınamaz. Kadın evinde, aile ortamında temizlik, bakım, süs, güzel koku kullanımında özgürdür. Kadınların bulunduğu ortamda da kadına bu özgürlük verilmiştir.

Ancak dışarıda, yabancı ortamlarda, erkeklerin dikkatini çekecek, fitneye yol açacak şekilde fiziksel özelliklerin ön plana çıkarılması, bedenin sergilenmesi, güzel koku vb uygulamalarla dikkat çekilmesi doğru bulunmamıştır.

Bu ölçü fitneye sebep oluyorsa erkekler için de geçerlidir. Erkeklerin de rahatsız edecek ölçüde kokuyla topluma çıkması, cemaate namaza gelmesi doğru bulunmamıştır. Kadın veya erkek, güzel koku sürünmüş olsa da bu konuda aşırıya kaçıp kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur.

 Bu, hem kişisel hem de toplumsal ahlaki değerlerin korunması açısından da önemli bir ölçüdür.

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Editör: TUNCAY ŞENTÜRK