İstihare namazı ve İstihare duası

Hayatımız boyunca karşılaştığımız önemli kararlar, bazen bizi hangi yolu seçeceğimiz konusunda tereddüde düşürebilir.

İşte bu belirsiz anlarda, İslam dini müminlere bir yol gösterici sunar: İstihâre Namazı.

Bu özel ibadet, bir karar vermek üzere olan kişinin, o işin kendisi için hayırlı olup olmadığını Allah'tan dilemesini sağlar.

Hz. Peygamber'in (s.a.v) ashabına İstihâre'yi, Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi öğretir gibi öğrettiği rivayet edilir, bu da onun önemini ve değerini ortaya koyar. Evlilik, iş, okul vb kararsız kaldığımız konularda Allah'a danışalım, Allah'tan yardım ve işaret isteyelim. Buyrun İsitihare namazına...

Genç Gazete  İstihare Namazı Nedir, İstihare Namazı Nasıl Kılınır (7)

İstihâre Ne Demek?

İstihâre, "hayırlı olanı isteme" anlamına gelir. Birey, belirli bir işin kendi hayrına olup olmadığını anlamak amacıyla Allah'a dua ederek, iki rekât namaz kılar.

İstihâre, yapılacak işin hayırlı olmasını; hayırlı ise gerçekleşmesini Allah’tan dilemek ve O’ndan yardım istemektir.

Bu ibadet, özellikle dünya ve ahiret hayatımızda önemli kararlar alınması gerektiğinde başvurulan manevi bir rehberdir.

Genç Gazete  İstihare Namazı Nedir, İstihare Namazı Nasıl Kılınır (9)

İstihâre Namazı Nasıl Kılınır?

İstihâre namazı mendup (sünnet) bir ibadettir ve gecenin herhangi bir vaktinde kılınabilir.

Namazın birinci rekâtında Fatiha’dan sonra Kafirun, ikinci rekâtında ise Fatiha’dan sonra İhlas suresi okunur.

1. rekat; Allahü ekber diyerek namaza başlayın. Sübhaneke, Fatiha ve Kafirun suresi okuyun. Rüku ve secdeleri yapın.

Hangi kadınlarla evlenilmez? Kişi hangi akrabaları ile evlenemez? Hangi kadınlarla evlenilmez? Kişi hangi akrabaları ile evlenemez?

2.rekat: Fatiha ve İhlas suresini okuyun. Rüku ve secdeleri yapın. Oturun ve Tahiyyat, salli barik, Rabbena dualarını okuyup selam verin ve namazı bitirin.

Genç Gazete  İstihare Namazı Nedir, İstihare Namazı Nasıl Kılınır (3)

Namazın ardından özel bir dua edilir. Hz. Peygamber'in bu duayı nasıl yapılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlattığı bilinmektedir.

Hz. Peygamber, istihârede şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي.
Genç Gazete  İstihare Namazı Nedir, İstihare Namazı Nasıl Kılınır (5)
İstihare duasını Arapça okuyamayanlar, türkçe anlamını okuyabilirler: “Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle!”
Genç Gazete  İstihare Namazı Nedir, İstihare Namazı Nasıl Kılınır (6)

Câbir b. Abdullah (r.a) rivayet etmiştir ki: “Rasûlullah, Kur’an’dan bir sûre öğretir gibi işlerimizin tamamında bize istihâreyi öğretiyor ve şöyle diyordu: “Biriniz bir şey yapmaya niyet edince farz dışında iki rekât namaz kılsın ve arkasından şu duayı yapsın:

اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ وأَسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولَا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولَا أعْلَمُ، وأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي  فَاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لي فِيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعَاقِبَةِ أمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي واصْرِفْنِي عنْه، واقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أرْضِنِي.

Allah'ım! Senden, senin ilim ve kudretinden hayır beklerim. Senin büyük lütfundan talep ederim. Sen kâdirsin, benimse gücüm yetmez, sen bilirsin, ben bilmem. Sen bütün gizlilikleri bilensin.Allah'ım! Bu işim dinim için, dünyam ve âhiretim için senin ilminde hayır diye yer almışsa onu bana nasip et, onu kolaylaştır ve uğurlu kıl. Eğer bu işim dinim için, dünya ve âhiretim için senin ilminde kötü diye yazılmışsa onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Hayır nerede ise onu nasip et ve gönlümü ona yönelt!”

Hz. Peygamber (s.a.v) hadis-i şerifi devamında, ‘İstihâreyi yapan kişi bu sırada işini de söylesin’

“Sonra kalbine ilk doğan duyguya/düşünceye bak, ona uygun davranman hayırlı olur” buyurdu.

Genç Gazete  İstihare Namazı Nedir, İstihare Namazı Nasıl Kılınır (1)-1

Hz. Âişe validemiz de Resûlullah(sas)’ın kendisine şu duayı öğrettiğini nakletmektedir:

“Allah’ım! Şüphesiz ben senden hayrın her çeşidini isterim, dünya için olanı da âhiret için olanı da, bilebildiğimi de bilemediğimi de. Dünyada ve âhirette bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden sana sığınırım. Allah’ım! Kulun ve Peygamber’inin senden istediği her çeşit hayrı ben de isterim ve onun sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Allah’ım! Şüphesiz ben senden cenneti ve beni cennete yaklaştıran söz ve amelleri istiyorum. Cehennem ateşinden ve beni ona yaklaştıran söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Senden, benim için takdir ettiğin hükmünü hayırlı kılmanı diliyorum.”

“İstihare eden aldanmaz, istişare eden de pişman olmaz.”

Genç Gazete  İstihare Namazı Nedir, İstihare Namazı Nasıl Kılınır (4)

İstihâre Namazının Fazileti ve Tekrarı

İstihâre, kesin olarak iyi veya kötü bilinen şeylerde değil, kararsızlık durumlarında yapılır.

Farz olan, İbadet ve sevap işlemek gibi iyi olduğu kesin olarak bilinen şeylerle ilgili istihare yapılmaz.

Yine haram ve günah olan, kötü olduğu kesin olarak bilinen şeylerde istihâre yapılmaz.

İstihâre, yapılmasının doğru olup-olmadığında tereddüt edilen şeylerde yapılır ve yedi kere tekrarlanabilir.

Bu namaz, kişinin içine bir ferahlık ve huzur getirerek, karar verme sürecinde ona yol gösterir.

İstihâre namazı ve duası, müminin hayatındaki belirsizliklere ışık tutar ve Allah'ın iradesine teslimiyeti ifade eder.

Genç Gazete  İstihare Namazı Nedir, İstihare Namazı Nasıl Kılınır (8)

İstihâre Sonrası

İstihâre yapıldıktan sonra, kişinin gönlüne bir huzur gelir ve bu, alınacak kararın doğruluğuna işaret eder.

İstihâre namazı ve duasının ardından rüya görmek veya görmemek, bu ibadetin kabulü açısından bir ölçüt değildir. Önemli olan, Allah'ın takdirine güvenmek ve kalbin sükunet bulmasını sağlamaktır. Bazı kaynaklarda rüyada beyaz veya yeşil görülmesinin o işin hayırlı olduğuna, siyah veya kırmızı görülmesinin şer olduğuna delâlet ettiğine dair nakledilen görüşler tecrübelere dayanmakta, sünnette yer almamaktadır.

İstihâre, sadece bir ibadet olmanın ötesinde, müminin hayatındaki kararlarını Allah'ın rehberliğinde almasını sağlayan manevi bir destektir. Bu özel ibadetle müminler, hayatlarının kritik dönemeçlerinde Allah'tan hayırlısını dileme şansı bulurlar.

Genç Gazete  İstihare Namazı Nedir, İstihare Namazı Nasıl Kılınır (7)

Tavsiyemiz şudur:  Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alın. Önce yatsı namazını kılın. Yatsı namazını kıldıktan sonra İstihare namazını kılın.

İstihare duasını yapmadan önce bu namazı bizlere tavsiye eden Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) bol bol salavat getirin, tesbih çekip tevbe istiğfar ettikten sonra odanızda yalnız başınıza Allah'a duanızı yapın.

Sonra kimseyle konuşmadan uyuyun. Güzel rüyalar, rüyadaki iyi işaretler, uykudan rahat ve mutlu  uyanmak istihare için hayırlı işaretler olacaktır inşallah!

Genç Gazete Bayram Namazı Nasıl Kılınır (1)

Unutmayın! İslam'da istihare bir de istişare vardır. İstişare demek, bilenlere, büyüklere danışmak demek. Önemli işlerde, karar almadan önce, anne babamıza, işin ehline, alimlere danışmak, onların görüş ve dualarını almak istişaredir. Böyle yaparsak kararımız hayır ve bereket getirir inşallah!

 “ Rabbim! Şayet senden istediğim şey benim için hayırlı ise onu bana nasip eyle!” Amin!

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Editör: AYHAN BAYRAKTAR