MEDİNE VAKIFLARI KÖYÜ: CERRAH

Bursa Kadı sicillerinde Medine Vakıfları köyü olarak gözükmektedir. XVI. yüzyıl belgelerine göre köylüler hassa pirinç ve meyveci imiş. Saraya pirinç ve meyve üretirlermiş1893 yılında 1478 kişi yaşayan köy 1908 yıllığına göre Yenice Bucağına bağlı 276 haneli bir köy idi.

Genç Gazete Cerrah Beldesinin Tarihi, Cerrah İsmi Nereden Geliyor (9)

BİR ZAMANLAR CERRAH’TA ERMENİLER YAŞARDI

X1X.yüzyılda köyde tümüyle Ermenilerin yaşadığı görülür. Cumhuriyet öncesi birçok ipek fabrikası bulunan zengin ve büyük bir ermeni köyüdür. 1915 yılında Ermeniler köyden sürülünce bir süre çevre köylerden gelip iskan edenler olmuştur.

Genç Gazete Cerrah Beldesinin Tarihi, Cerrah İsmi Nereden Geliyor (3)

RUMELİ’DEN GÖÇMEN TÜRKLER GELDİ

Kurtuluş Savaşı sonrası mübadele ile birlikte Makedonya Debre yakınlarında ki Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendinin köyü Kocacık’tan, Yunanistan’ın Orta Makedonya Bölgesi Karacaova –Vodina’dan Peştere’nin Durkova köyünden gelen göçmenler yerleşmişlerdir.

 Genç Gazete Cerrah Beldesinin Tarihi, Cerrah İsmi Nereden Geliyor (4)

MEŞHUR CERRAH PARKI

Cerrah parkı 20 dönümlük bir alanda kurulmuş olup İnegöl Belediyesi’nin Hidroelektrik santralı 1950 yılında burada faaliyete geçmiştir. Parkın içinde İnegöl Belediyesi’nin misafirhanesi bulunmaktaydı.

1959 yılında bir açık hava yüzme havuzu açıldı. İnegöl halkına yıllarca mesire yeri olarak hizmet vermiş olan parkın bakımı da İnegöl Belediyesi’nce yapılırdı. Park 7 Mayıs 1999 tarihinde İnegöl Belediyesi tarafından Cerrah Belediyesine devredilmiştir.

Genç Gazete Cerrah Beldesinin Tarihi, Cerrah İsmi Nereden Geliyor (19)

CERRAH BELEDİYESİ

Cerrah Belediyesi’nin ilk Belediye Başkanı ve Belediye meclis seçimi 3 Haziran 1990 tarihinde yapıldı. Cerrah 20 Ağustos 1990 tarihinde 3 mahalleye ayrıldı. Bu mahalleler; Atatürk, Anadolu ve Zafer mahalleleridir.

12.11.2012 tarihinde kabul edilen 6360 sayılı kanunun 3.Maddesi gereği Bursanında içinde bulunduğu bazı büyükşehirlerde köy ve belde belediyeleri tüzel kişiliğinin kaldırıması sonucu Cerrah Belediyesi de İnegöl Belediyesi’ne bağlanmıştır.

 31 Mart 2014 yerel seçimleri sonunda Cerrah Belediyesi personeli, İnegöl Belediyesi’ne devredilerek Cerrah mahalle statüsüne dönüştürülmüş ve İnegölün bir mahallesi haline getirilmiştir.

Inegol Cerrah Saglik Ocagi

CERRAH SAĞLIK OCAĞININ TARİHÇESİ

Cerrah kasabası sağlık hizmetleri bakımından önceki yıllarda İnegöl Hükümet Tabipliğine bağlı olup kasabada bir sağlık evinde görevli bir ebe hanımla sağlık hizmetleri yürütülmekteydi.

1984 yılında Bursa ve İnegöl’de sağlık hizmetleri sosyalleştirilmesi sonucu Cerraha da bir sağlık ocağı açılmasına karar verilmiştir. Önceleri Yenice’nin nüfusunun fazla olması nedeniyle oraya açılması düşünülmesine rağmen Cerrah’ın üzerinde köylerin daha fazla olmasından dolayı Cerrah’a açılması uygun görülmüştür.

Bu kararda il Sağlık Müdürlüğü ve İnegöl hükümet tabibi Dr.Halil İbrahim Gün ve Cerrah köy muhtarı Bekir Kahyaoğlu’nun ve göreve talip olan Sağlık Memuru Aslan Torun’un katkıları büyük olmuştur.

Cerrah Sağlık Ocağı, 1984 yılı Haziran ayında şimdiki köy konağının yan tarafındaki 3 odada geçici olarak faaliyete başlamıştır. Muhtar Bekir Kahyaoğlu’nun ve Sağlık Memuru Aslan Torun’un gayretleri sonucu Bursa Sağlık Sağlık Müdürlüğünden alınan büro ve sağlık malzemelerinin teminiyle sağlık ocağı resmen faaliyete geçirilmiştir.

 İlk görevli olarak Sağlık Memuru Aslan Torun ve eşi Ebe Fatma Torun göreve başlamıştır. Sonrasında ilk Doktor Zafer Sivri göreve başlamış yine doktor olarak Asuman Saadet Torun, Sibel Filiz ve İnegöl’den geçici olarak gelerek görev yapan doktorlar olmuştur.

Yine personel olarak Ebe Ayten Boz, Çevre sağlığı teknisyeni Gökhan Ünaydın, Turan Muhikancı, Ebe Dilber Muhikancı, hemşire Raise Polat, Çiğdem Sevinç, hizmetli Osman Bayram, Hasan Yıldız ve yine değişik kişiler sağlık personeli olarak görev yapmıştır.

Sağlık ocağı daha sonra binanın üst katına taşınmış belli bir süre sonra Cerrah, Belediyelik olunca sağlık ocağının yeri Belediye binası olarak hizmet vermeye başlamıştır. Sağlık ocağı da yine yan taraftaki odalarda hizmet vermeye devam etmiştir.

Genç Gazete Cerrah Beldesinin Tarihi, Cerrah İsmi Nereden Geliyor (14)

YENİCE İLE CERRAH ARASINDA SAĞLIK OCAĞI MÜCADELESİ

Bu arada Yenice kasabasında eczane açan bir vatandaş, biraz da siyasi yönden ağır basarak Cerrah’ta sağlık Ocağının kapatılması ve Yenice’ye taşınması için uğraşmış ama yapılan yerindeki hamlelerle bu engellenmiştir.

Bekir Kahyaoğlu ve Sağlık Memuru Aslan Torun tarafından bizzat Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne durum iletilerek Yenice’nin üzerinde sadece bir köyün olduğu ama Cerrah’ın üzerinde daha çok köyün bulunduğu ve bu köylerin sağlık hizmetlerinin Cerrah’tan daha iyi yürütüleceği belirtilmiştir. Hatta Bursa İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Kudret Bey Cerrah’a gelerek Sağlık Memuru Aslan Torun tarafından Cerrah’ın üstündeki köyler tek tek dolaşılarak vaziyet bizzat yerinde görülmüştür.

 Cerrah sağlık Ocağının kapatılmasının veya Yenice’ye taşınmasının hiçbir şekilde uygun olmayacağının ve yerinde hizmete devam etmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Daha sonra Yeniceye başka bir sağlık ocağı açılmış Cerrah sağlık Ocağına bir daha kimse dokunma teşebbüsünde bulunamamıştır.

Genç Gazete Cerrah Beldesinin Tarihi, Cerrah İsmi Nereden Geliyor (17)

YENİ SAĞLIK OCAĞI BİNASI

1990’lı yıllarda Cerrah Belediyelik olduktan sonra köy konağının yan tarafındaki araziye Sağlık Ocağı ve lojmanlar yapılmaya başlanmıştır. 1993 yılı Ekim ayında binalar bitirilerek yeni binaya taşınılmış ve buradan hizmet vermeye başlanmıştır.

Yeni bina ve lojmanların yapımında köy halkının Bekir Kahyaoğlu’nun o zaman ki Belediye Başkanı rahmetli Ragıp Kutlu’ nun ve Sağlık Memuru Aslan Torun’un büyük hizmetleri olmuştur. Şu an Cerrah’ta hizmet veren bu sağlık Ocağı kasaba halkının ve yukarıda isimleri geçen kişilerin fedakârlıkları sayesinde hizmete devam etmektedir.

Kasabanın sağlık Ocağının ilk kurucusu Sağlık Memuru Aslan Torun, 1996 yılında Balıkesir’e atanmış, sağlık ocağında başka Doktor, Sağlık Memuru, Ebe, hemşire, Çevre Sağlığı teknisyeni ve diğer görevliler hizmet yapmıştır.

Köklü bir tarihe ve hizmete sahip olan Cerrah Sağlık Ocağı, günümüzde aile hekimleri ile kasaba halkına hizmete devam etmektedir.

Kaynak:  Aslan TORUN. Emekli Sağlık Memuru, Gazeteci, Yazar

İnegöl’ün Gelecek 5 Yılı Ortak Akılla Planlanıyor İnegöl’ün Gelecek 5 Yılı Ortak Akılla Planlanıyor

Kaynak: İnegöl Belediyesi