İYİ Parti Belediye Meclis üyesi ve Yüksek Mimar Mühendis Dursun Öztürkoğlu

Yaptığı açıklamada; “Deprem Ülkemizin  bir gerçeği olduğu gibi İnegöl’ünde bir gerçeğidir. Zamana ve mekana  bakmaksızın her an  ortaya çıkma özelliğine sahip olan bu doğa alayı   bizlerin  olmadığı gibi hiç kimsenin  canının ve malının kaybına  gerekçe sayılmamalıdır. Yapılması gereken o bizlere gelmeden  bizlerin   gerekli önlemleri alarak  hazırlıklı bir şekilde  yaşam ve faaliyetlerimize devam etmemizdir. Diğer  doğa  olayların yanında  ülkemiz genelinde  en çok mücadele etmemiz gereken  doğal  afet  depremdir.  Ülkemiz  bu anlamda  1999 da yaşanan  7,4 lük deprem sonrasında  ülke genelinde  bu depremi  milat  kabul edilerek  top yekün  bir mücadele başlatılması   zorunluluğu ve mecburiyetini  ilan etse de zamanla her şeyin unutulduğu gibi  buda unutulmuş  amaçlanan beklenti  doğrultusunda  yapılması gerekeneler  sekteye  uğratılmıştır. “

AFET EYLEM PLANLARI YAPILMALIDIR

“Ülkemizde  doğa olayları  sadece doğa olayı olarak kalmalı  bunlar  afete  dönüşmemelidir.  Bu konuda  ülkemizin top yekün bilinçlenmeye  ihtiyacı olduğu gibi , bireyden  başlayarak ,yerelde ve genelde  gerekli yasal ve yapısal önlemleri kapsayacak  tedbirler alınmalı  ve çalışmalara  başlanmalıdır. Geçmişten  ve yaşananlardan  ders alarak bir  doğa olayı olan  depremin  ülkemiz ve milletimizin sinesinde  açmış olduğu can ve mal kayıplarını  asgariye  indirgemede   zemin, yapı, denetim,  inşaat malzeme ve yapı teknolojilerinin ve  planlama kriterlerinin  deprem bölgelerine ve sınıflarına göre yeniden  değerlendirilerek  deprem etkilerinin  ve yaratacağı hasarların  sıfırlanması noktasında  afet eylem planları hazırlanarak  uygulamaya konmasıdır.  Esas itibariyle  ülkemizde  yapılan  afet eylem planlarından önce  afete  hazırlık  eylem planları yapılmalıdır. “

ARTIK BEKA MESELESİ OLMUŞTUR

“T.C. Bayındırlık ve İskan bakanlığının düzenlediği 2004 yılındaki deprem şurası sonuç bildirgesinde ülke topraklarımızın  %93 ünün ve nüfusun %98 inin  çeşitli deprem kuşaklarında yaşadığına önemle vurgu yapılmıştır.  Dolayısı ile  deprem  afeti nedeni ile depremin  ülkemize vermiş olduğu  toplumsal ve ekonomik kayıplar bu gün  ülkemizin ekonomik bekası  boyutuna ulaşmıştır. “

 GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILMAK ZORUNDA

 “Yaşanan ve bilinen  bu gerçekler doğrultusunda  ülkemizde ve İnegöl’ümüzde  afetlere yönelik olarak  çalışmalara   ivedilikle başlanmalı  bu anlamda   afet  bilgi sistemleri gibi yeni teknolojilerin  ve bilimsel  yöntemlerin  afet  öncesi  ve sonrası  uygulama  ve tedbirlerin  hayata geçirilmesi gerekmektedir  Zira  afetler olmaya devam edecektir. Ama bizler  İnsan ,yapı, çevre arasındaki   afetin yıkıcı etkileri ile başa çıka bilme adına  2005 yılında çıkan  5393 sayılı  Belediye kanununun  53 üncü maddesi ile  ilçe belediyelerine getirilen  afet ve acil eylem  planı yapma  zorunluluğu kapsamında  bu alanda gerekli faaliyetleri  yapmak zorundayız. “

25 BİN BİNA RİSK ALTINDA

“Bu kapsamda   öncelikli olarak İnegöl’ümüz de yapılması gereken   risklerin tesbiti,adrese dayalı yapı stok veri  bankacılığı, Risklerin  azaltılması ve bertarafına yönelik  risk eylem ve yönetim planı  yapılarak  faaliyete geçirilmesidir.  Bu yapılmadığı takdirde  1999 deprem öncesi var olan  mevcut yapı stokumuz tahmini olarak 25.000’dir . bu yapı stoku  kamusal ve bireysel katkılarla  depreme dirençli  hale getirilmez  ise  biz olası bir depreme karşı uzatmaları oynuyoruz  demektir.    “