İnegöl'de 7 Kedi Vahşice Öldürüldü İnegöl'de 7 Kedi Vahşice Öldürüldü

İnegöl Belediyesi, temizlik işleri bünyesinde istihdam etmek üzere 20 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanla duyurulan bu fırsat, İnegöl sakinleri için yeni istihdam kapılarını aralıyor. Başvurular, 20 Mart 2024 tarihinde başladı ve 29 Mart 2024 tarihinde son bulacak. İşe alım süreci ve başvurular İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası'nda gerçekleşecek.

Müracaat koşulları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

İş pozisyonuna uygun olarak çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak

İnegöl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Yayınlanan başvuru tarihinden itibaren 45 yaşını aşmamış olmak

1 adet vesikalık fotoğraf ile başvuru yapılması (fotoğrafsız başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır)

Belediye tarafından yapılan açıklamada, alınacak personellerin İnegöl’ün temizlik işlerinde görev yapacağı ve bu sayede kentin daha temiz ve yaşanabilir bir hale getirilmesi hedeflendiği belirtildi. 

Kaynak: Haber Merkezi