Millî Eğitim Bakanlığı, 9 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği çerçevesinde, ülke genelinde il, ilçe ve okul düzeylerinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için konu soru dağılım tablolarını belirledi. Bu tablolar, il sınıf/alan zümrelerince oluşturularak Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü tarafından incelenecek ve onaylanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, Ortak Yazılı Sınavlar İçin Konu Soru Dağılım Tablolarını Yayımladı

İlk olarak ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından hazırlanacak konu soru dağılım tabloları, Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü'nün görüşü alınarak oluşturulacak. Bu tablolar, temel eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylere yönelik olarak örnek teşkil edecek.

Kadın girişimcilere ücretsiz akademi eğitimi Kadın girişimcilere ücretsiz akademi eğitimi

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği Çerçevesinde Yayımlanan Konu Soru Dağılım Tabloları: İkinci Dönem Hazırlıkları Başlıyor

Yayımlanan konu soru dağılım tabloları, il sınıf/alan zümrelerine rehberlik etmek amacıyla sunulmuştur. İl sınıf/alan zümreleri, kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu örnek tabloları temel alarak kendi konu soru dağılım tablolarını hazırlayacak ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü'ne sunacak.

Yaklaşan Ortak Yazılı Sınavlar İçin Örnek Konu Soru Dağılım Tabloları ve Hazırlık Adımları

Birinci dönemde olduğu gibi, ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için örnek senaryolar ve bu senaryolara uygun soru örnekleri ile çözümleri, Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.

Eğitimde Standardizasyon: Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği Çerçevesinde İkinci Dönem Sınav Hazırlıkları

Öğrenci ve öğretmenler, belirlenen konu soru dağılım tablolarını inceleyerek sınavlara daha etkin bir şekilde hazırlanabileceklerdir. Bu adım, eğitimde standardizasyonu artırarak adil bir değerlendirme sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.