Evlenilmesi haram olan kadınlar kimlerdir?

Kuran-ı Kerim'e göre kendileriyle evlenilmesi haram olan kadınlar şunlardır:

1- Anne

2- Anne veya baba tarafından olan büyük anneler,

3- Kız çocuğu

4- Oğlan ve kızın çocukları yani torunlar,

5- Kız kardeş,

6- Kız ve erkek kardeşin kızları

7- Hala

8- Teyze

9- Eşin annesi yani kaynana

10- Kendisiyle birleşilen eşin başka kocasından olan kızı, üvey kız

11- Oğlun eşi yani gelin

12- Evlilikleri devam ettiği sürece eşin kız kardeşi ile eşin teyzesi ve halası (eşinden ayrılmadan bunlarla evlenemez),

13- Puta, ateşe, yıldıza tapan, ateist, deist kadınlar

14- Sütanne

İlahi çekim yasası nedir? İnancın ve duanın gücünü kullanmayı öğrenin! İlahi çekim yasası nedir? İnancın ve duanın gücünü kullanmayı öğrenin!

15- Süt kız kardeş

16- Süt hala

17- Süt teyze

18- Başkalarının nikâhında bulunan kadınlar

19- Üvey anne

20- İddet bekleyen kadın

21- Zinaya devam eden kadın

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (2)

Bu konuda Nisâ, 4/23-24 ayet-i kerimelere bakılabilir.

“Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, eşlerinizin anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın eşleri, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (en-Nisâ, 4/23-24)

“Sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz size haram kılındı” ayetini Peygamber Efendimiz (s.a.v) “Nesep sebebiyle haram olanlar süt emme sebebiyle de haram olur.” buyurarak açıklamıştır. (Buhârî, Nikâh, 117 )

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (4)

Yakın akraba ile evlenmek caiz mi?

Bu sayılanların dışındaki akrabalarla evliliği yasaklayan bir delil bulunmamaktadır.

 “Yakın akrabalarla evlenmeyin; çünkü çocuk zayıf doğar.” gibi sözler hadis değildir.

Teyze kızı, hala kızı, dayı kızı, amca kızı gibi liste dışındaki kadınlarla evlenmekte akrabamız da olsa dinen bir sakınca yoktur.

Hz. Peygamber (s.a.s.) halasının kızı Zeynep binti Cahş ile evlendiği gibi , kendi kızı Hz. Fâtıma’yı da amcasının oğlu Hz. Ali ile evlendirmiştir.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (3)

Aynı nikah altında bir araya gelmesi haram olan kadınlar

Nisâ sûresi, iki kız kardeşi aynı anda nikâh altına almanın yanı sıra bir kadının, halası veya teyzesi ile aynı erkekle evli bulunmasını yasaklamaktadır. 

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (5)

Yahudi ve hristiyan kadınlarla evlenmek caiz mi?

İslâm dininde, Müslüman erkeklerin Ehl-i kitap olarak bilinen Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenmelerine izin verilmiştir.

Ancak, Müslüman kadınların sadece Müslüman erkeklerle evlenmelerine izin verilmiştir.

Müslüman erkeklerin ateist, deist, budist, hindu, putperest, mecusi veya politeist gibi tevhit inancına sahip olmayan kadınlarla evlenmeleri haramdır.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (6)

Bu konuda Bakara, 2/221 ve  Maide, 5/5 suresindeki ayetlere bakılabilir.

Şu nokta çok önemli; eş seçiminde Müslüman hanımların tercih edilmesi aile huzuru, neslin korunması ve toplumsal uyum açısından daha uygundur.

Genç Gazete Hangi Kadınlarla Evlenilmez Kişi Hangi Akrabaları Ile Evlenemez Nikah Evlilik Dügün Nisan (7)

Kaynak: Din İşleri Yüksek Kurulu