Endüstri 5.0 devriminde insan ve makineleri bir araya getirir. Yapay zekanın ötesine geçerek insanı ön plana alarak makineye bu sistemi entegre edebilir. Bu şekilde esnek, özelleştiren ve hızlı değişime uğrayan bir devrimdir.

Endüstri 4.0 ile 5.0 Arasındaki Fark Nedir?

5.0 Endüstri Devrimi Nedir?

Endüstri 5.0 endüstri devrimi içerisinde makineler ve yapay zekanın ilerisine giderek insanı üretimin merkezine koyar. Verileri insanlardan alarak öğrenmeyi ve gelişmeyi bu şekilde sürdürür. Makine ve insanı işbirliği içine koyarak daha verimli üretim sağlanmaya çalışılır. Ayrıca Endüstri 5.0 devriminde hızlı ve kişiselleştirilmiş modeller daha ön plandadır. Esnek ve hızlılık ile toplum tarafından talep edilen ürünler hızlıca ortaya çıkartılır. 

Bu iki endüstri arasında bulunan farklardan ilki endüstri 4.0 otomasyona ve dijital bir süreci düşünürken endüstri 5.0 kavramı daha çok insanı merkez alan, insanın işlerini kolaylaştıracak şekilde ön plana çıkar. 

Endüstri 4.0 veriyle hareket ederek otomasyon süreçlerini veri le yönetir. Ancak Endüstri 5.0 makineler ile insanı işbirliğine davet eder. Makineye öğreterek insanı anlamaya çalışır. Bir diğer fark ise Endüstri 4.0 büyük ölçekli üretim ile ilgilenirken Endüstri 5.0 kişiselleştirilmiş teknolojilere odaklanıyor.

Endüstri 4.0 ile 5.0 Arasındaki Fark Nedir?

Chery akıllı robot sektörüne adım atıyor Chery akıllı robot sektörüne adım atıyor

Toplum Tarafından 5.0 Hangi Konuları Kapsar?

Toplum içerisinde insanı ve makineleri birlikte işbirliği yapmaya teşvik edilir. Endüstri 5.0 işbirliğini ön planda tutarak daha hızlı gelişime odaklanır. 
Endüstri 5.0 modelinde  İnsanı merkez olan teknoloji: Bu teknoloji modelinde insan yaşamını iyileştirmek için insanı sunulan teknolojilerdir. 
Çevresel sürdürülebilirlik: Dünyanın sürdürülebilir bir yer olabilmesi için yeşil teknolojiler, üretimde geri dönüşümü hedefleyen bir teknolojiyi içerir.
Sosyal içerme: Endüstri 5.0 merkezinde her kesimden insanı düşünerek ona uygun teknolojileri üretir. ibu üç konu ile ilgilenilir. 

Endüstri 4.0 ile 5.0 Arasındaki Fark Nedir?

Endüstri 5.0 Başladı mı?

Yakın zaman içinde Endüstri 4.0 ‘dan 5.0 ‘a geçiş yapıldı. İnsansız teknolojilerin topluma çok hızlı yayılması ile endüstri çağında da gelişmeler oluyor. Süper akıllı toplumlar olarak ilerlemeye ve ülkece, dünyaca endüstri alanında üretim ve dönüşüm yayılıyor. Gelecek dönemlerde daha da hızlı yayılması bekleniyor. 

Kaynak: Tamer Ekimci