İşte, Rüyada görülen ateşle ilgili merak edilenler ve çok daha fazlası bu kapsamlı haberimizde.

Rüyalarda Ateşin Çok Yönlü Mesajları

Ateşin Simgesel Anlamları

Ateş, rüyalarda farklı biçimlerde karşımıza çıkabilir ve her bir görünümü farklı mesajlar taşır. İhya kaynaklarına göre ateş bazen müjde ve bereketi simgelerken, bazen de savaş, korku ve zararı işaret eder. Peki, rüyanızdaki ateş hangi mesajı veriyor?

Alev Ates Ateş (2)

Rüyalarda Ateş ve Çeşitliliği

İhya: "Ateş bazen müjde, bereket; bazen savaş, korku, hapis, zarar ve günahtır."

İhya'ya göre rüyada ateş görmek, hayatın birçok yönünü temsil edebilir. Kalbinizi yakan ateş kara sevdayı, ağaçları yakan alev ise değerli bir insanın ölümüyle meydana gelecek sürtüşmeleri simgeler. 

Rüyada Kışın ateşte ısınmak zenginliğe,

·  Karanlıkta ışık saçmak amacıyla ateş yakmak insanları bir konuda uyarmaya,

Rüyada Boya ve Kına görmek ne anlama gelir? Dini Rüya Tabirleri Rüyada Boya ve Kına görmek ne anlama gelir? Dini Rüya Tabirleri

·  Ateşe girip ondan zarar görmek günah işlemeye,

·  Ateşin üzerinden atlamak ya da ona girip ardı sıra çıkmak Cennet'e girmeye,

·  İnsanların çevresinde toplandığı ateş bereket, bolluk ve toplu sevince,

·  Ateşin insana verdiği az zarar birinin vaadini yerine getirmesine,

·  Bir yerde toplu yangın alevli ve uğultulu bir sesle görülürse savaşa,

·  Evin önünde görülen dumansız, kor ateş hacca gitmeye,

·  Bir yerde ateşin göğe doğru alevlenerek yükselmesi topluca işlenen çirkin davranışlara,

·  Ateş üzerinde et kızartmak gıybet ve kedere,

·  Parlak ve yararlı ateş sevinç ve sürura,

·  Evde ateş çıkması meslek ya da işinde kuvvet bulmaya,

·  Eve ateş düşmesi nimet ve bolluğa,

·  Baş ya da vücuttan parlak renkli ateşin çıkması - hanımı hamile ise- kendisiyle hayır görülecek oğul evladına, değilse hanımından sevgi ve ilgi görmeye,

·  Dağ başında yakılan ateş Allah'a -c.c.- yakın olmaya, ihtiyaçların giderilmesine, yolcunun eve dönmesine,

·  Tandır ateşi evdeşinin hamile kalmasına,

·  İnsanlara zararı olacak ateşi çoğaltmak onlara düşmanlık etmeye, böyle bir ateşi söndürmek orada vaki olan fitneyi yatıştırmaya işarettir.

Alev Ates Ateş (3)

Rüya Yorumlarında Ateş

Rüyada ateş görmek, çeşitli rüya yorumcularına göre değişik anlamlara gelir. Diyanet'e göre ateş, bazen devlet başkanına yaklaşmayı, bazen zorlukları aşmayı temsil eder. Nablusi ise ateşin müjde, korku, harp gibi çeşitli anlamlar taşıdığını belirtir. 

Danyâl (a.s.)'ın yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında dumansız ateş görmesi; o kimsenin devlet başkanına yaklaşacağına, durgun olan işlerinin açılacağına ve zor olan işlerinin de kolaylaşacağına işaret eder Kişinin rüyasında kendisini ateşe attığını ve fakat yanmadığını görmesi; devlet tarafından zulme uğrayacağına delalet eder.

Bir kimsenin kış gününde ateşte ısındığını görmesi; cennete gireceğine, ateşe girip azap gördüğünü görmesi; malından zarar edeceğine veya cehenneme girmesine sebep olacak bir günah işleyeceğine yorumlanır.

Bir kimsenin rüyasında insanların alevli ateşin başında toplandığını görse; o insanların bolluğa ve bereketli bir duruma kavuşacaklarına delalet eder.

Rüyasında ateş üzerinde et kızarttığını gören kimse; insanların gıybet etmelerine sebep olacak bir iş işleyeceğine veya kendisinin dedikoducu olacağına işaret eder.

Elinde yanmış ateş gören kimse; devletten yardım görür.

Bir tüccar rüyasında dükkânının yandığını ve içinde bulunan eşyalarının kül olduğunu görmesi; malını aşırı fiyatla satıp halkı aldattığına, evinde yangın çıktığını gören kimsenin; malları zorbalar tarafından yağma edileceğine, elbisesinin yandığını gören kimsenin, akrabaları ve yakınları ile arasının açılacağına ya da malının zayi olmasından dolayı canının sıkılacağına yorumlanır.

 Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında gördüğü ateşte eğer alev yoksa; düşmanlık ve dâvaya, eğer alev varsa hastalık yüzünden sıkıntı çekmeye, yerin altından üstüne ve oradan göğe ateşin yükseldiğinin görülmesi; o beldenin insanlarının Allah'a isyan edeceklerine, ateşin bir yerden başka bir yere yayıldığını fakat hiçbir zarar vermediğinin görülmesi; rüyayı gören kimsenin menfaat göreceğine ve eğer fakir ise zengin olacağına delalet eder.

Alev Ates Ateş (4)

Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada ateş görülmesi iki şekilde tabir edilir. Birincisi zararlı, ikincisi ise zararsızdır. Bir kimsenin rüyasında yakıcı olduğu halde etrafına ışık vermeyen bir ateş görmesi; üzüntüye, hastalığa ve veba hastalığına yakalanmaya delalet eder. Özellikle ışık vermeyen alevli ateşin görülmesi; belâ ve musibet ile yorumlanır.

Evlerde yangın çıktığını ve böylece bütün mahallenin yandığını gören kimsenin; o rüyanın görüldüğü yerde çatışma olacağına ve böylece toplumun malının elden çıkacağına işaret eder. Bir ovada ateş görülmesi; orada savaş olacağına, ateşin ses çıkarmasının görülmesi; savaşan insanların çığlıklarına delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında büyük bir devlet adamı tarafından kendisine ateş verildiğini görmesi; haram bir mal alacağına, karnı yarılarak içinde ateş gören kimsenin zulmen yetim malı yiyeceğine delalet eder.

Ibn-i Kesîr'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında ateş yandığını ve yangın çıktığını görmesi; kendisine, güvenilen biri tarafından kötülük geleceğine bir ateşin başka bir ateşi içine alarak yangın alanını genişlettiğini görmesi; bir devletin başka bir devlet tarafından işgal edileceğine işaret eder.

Rüyada herhangi bir mala veya bir tüccarın malına ateş düşerek yandığının görülmesi; o malın satılarak elden çıkacağına, bir kereste veya bir odun deposunda yangın çıktığının görülmesi; o beldeye bir musibet geleceğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında ışığından faydalanmak için ateş yaktığını görmesi; bir konuda bilgi almak için bir âlime başvuracağına, kişinin rüyasında ateş yaktığını ve o ateşten bir kıvılcım sıçrayarak bir yerini veya elbisesini yaktığını görmesi; o kimsenin veya bir sevdiğinin zarara uğrayacağına yorumlanır. Kişinin rüyasında büyük bir ateş yakarak kendisini o ateşin içine attığını görmesi; korktuğu ve çekindiği bir şeyden kurtulacağına, ateşi bir mangala koyup sakladığını gören kimsenin; haramdan kazandığı bir malı saklayacağına delalet eder.

Rüyanızda sobanızda veya şöminenizde yanmakta olan bir ateşin söndüğünü görmeniz; fakirleşeceğinize, bir parça ateşi yatağınızda veya karyolanızda söndürdüğünüzü görmeniz; hasta iseniz iyileşeceğinize, sıkıntıda iseniz kurtulacağınıza işaret eder.

Alev Ates Ateş (5)

Nablusi: Rüyada ateş görmek, müjde, korku, harp, azap, sultan hapis, zarar, günah ve berekettir. Ses çıkararak ağaçları yakan alev ve kıvılcımlı ateş gören yaktığı miktarca bir alimin ölümüyle orada çıkacak fitnedir. Bu kimsenin rüyada kalbinde ateş olduğunu germesi, aşka, muhabbete ve sevgilisi ve başka birisinden ayrılmakla kahra uğramaya delalet eder.

Kirmani demiştir ki: Halkın üzerine ateş attığını gören, fitne ve karışıklık çıkarır. Dükkanından ateş çıktığını ve eşyasının yandığını gören tüccar, insafsız davranıp malını çok pahalı satar. Evinde yangın çıktığını görenin malını melikler, zalimler elinden alır. Ateşin elbisesini yaktığını gören, akrabaları ile darılır yahut malını kaybeder.
 

Editör: AYHAN BAYRAKTAR