A'dan Z'ye hem kız hem de erkek bebeklere verilen isimler

Bu isimleri bilerek, bunları tercih etmeyebilirsiniz. Öyle ya erkek bebeğe erkek ismi, kız bebeğe kız ismi yakışır. Cinsiyet karışıklığına yol açacak isimleri hem dini hem de sosyal sebeplerle tercih etmeyebilirsiniz.

Anlamlı ve Evrensel Seçenekler

Bir ismin çocuğunuzun kişiliğine ve hayat yolculuğuna pozitif katkılarda bulunabileceğine inanılır. Örneğin, Evren, kozmosun bütünlüğünü ifade ederken; Umut, geleceğe dair pozitif bir bekleyişi simgeler.

Deniz, genişlik ve özgürlüğü; Doğa, yaşamın ve yenilenmenin güzelliğini temsil eder. Bu isimler, modern ebeveynler tarafından sıklıkla tercih edilmekte ve çocuklarına güçlü bir karakter ile doğa sevgisi aşılamaktadır.

Bu sebeple çocuğun cinsiyetine uygun ve sosyal hayatına olumlu katkıda bulunacak ismi seçmek en doğrusu.

Genc Gazete Kiz Bebek Kulağa Hoş Gelen En Güzel Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları (6)

A Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Armağan; Birisinin gördüğü işe ya da başarısına karşılık verilen mükafat.

Aren; Kum tanesi, ağaç cinsi

Arya; Opera eserinde solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği ve kendi içerisinde bütünlüğü olan şarkı.

Asuman; Gök, sema, Anadolu'da yaygın olarak anlatılan Zeycan hikayesinin baş kahramanı.

Ayhan: Türk Hükümdarı

B Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Berfu; Kar tanesi

Berra; Hayır İşleyen, doğru sözlü kimse

Beren; Güçlü kuvvetli akıllı.

Berna; Genç delikanlı, yiğit.

Beyhan; Hükümdarların üstünü, seçkin han.

Bilge; Bilgili, geniş ve derin bilgili olan.

Bulut; Su buharlarının yoğunlaşmasıyla oluşan ve gökyüzünde farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi.

Burçak; Taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki.

C-Ç Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Cihan; Dünya, alem, kainat

Çağlar; Şelale, çağlayan

D Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Deniz; Büyük su kütlesi.

Devlet; Bir hükümet dairesinde oluşturulmuş siyasi topluluk.

Delfin; Yunus, suda yaşayan memeli hayvan.

Dicle; Türkiye'den doğan Basra Körfezine akan nehir.

Diyar; Memleket

Dilan; Gönüller, yürekler.

Doğa; Tabiat karşılığı olarak oluşturulmuş kelime.

Doğaç; Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce.

Doğuş; Dövüş, doğmak işi.

Dursun; Bebekleri sürekli ölen ailelerin yeni doğan çocuklarının uzun ömürlü olması için verilen ad.

E-F Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Elvan; Renkler, çok renkli, rengarenk

Evren; Felek, zaman, kainat, dünya, büyük yılan, ejderha.

Fikret; İdrak, akıl, düşünce, murat, maksat, niyet.

Ferhan; Şen memnun, sevinçli mesut.

Füruzan; Parlak, parlayıcı

G-H Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Gökmen; Mavi gözlü ve sarışın kimse.

Gurbet; Doğup yaşanılmış yerden uzakta olan yer.

Günay; Gündüz gün aydınlığı.

Güner; Güneşin doğma zamanı.

Hazar; Sabit meskeni olanların oturdukları yer.

Genc Gazete Kiz Bebek Kulağa Hoş Gelen En Güzel Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları (5)

İ-K Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

İlhan; Moğol hükümdarına verilen unvan.

İlkay; Yeni ay, ayın ilk hali

İkbal; Baht talih, birine doğru dönme, saadetli, bahtlı, işlerin yolunda gitmesi.

İsmet; Temizlik, günahsızlık. Peygamberin sıfatlarından.

İrfan; Gerçeği sezme kavrama gücü, dini gerçek ve sırlan biliş.

Kayra; Büyük tutulan ya da sayılan birinden gelen lütuf, iyilik.

Kamuran; Arzusuna isteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.

Kudret; Allah'ın ezeli gücü, varlık zenginlik.

M-N Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Muhterem; Saygıdeğer sayılan.

Mutlu; Bahtiyar, talihli.

Müşerref; Şerefli, şereflendirilmiş, kendisine şeref verilmiş kimse.

Neval; Talih, Kısmet, İhsan

O-Ö-P-R Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Oylum; Vadi, çukur, oyuk. Bir cismin uzayda kapladığı boşluk.

Ömür; Hayat müddeti, yaşama süresi

Özgür; Kendi kendine karar verme yetisi olan.

Özcan; Gerçekten dost olan kimse.

Öznur; Özü ışıklı aydınlık kimse

Pelit; Meşe ve çınar ağaçlarının meyvesi.

Kız bebeğinize verebileceğiniz, en çok tercih edilen 20 güzel isim Kız bebeğinize verebileceğiniz, en çok tercih edilen 20 güzel isim

Revan; Ruh can, akan su gibi akıp giden.

Genc Gazete Kiz Bebek Kulağa Hoş Gelen En Güzel Kız Bebek İsimleri Ve Anlamları (3)

S-Ş Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Satı; Uzun ömürlü olması için doğmadan önce ermişlere adanan çocuk.

Sefa; Kaygısız ve sakin olma, gönül rahatlığı.

Selen; Taşkın, sel gibi coşkun

Servet; Zenginliği meydana getiren mülk.

Sena; Şimşek parıltısı, Övgüyle.

Seyhan; Ürdün'ün ötesinde Hz. Musa'nın bulunduğu şehir. İskenderun körfezine dökülen nehir.

Sezer; Hisseder, duyar ve anlar anlamındadır.

Sezen; Duyan hisseden anlayan, sezgili.

Sezgin; Sezme yeteneği olan duygulu anlayışlı.

Sıla; Doğup büyünülen yer, ayrı olunan yakınlara kavuşma

Suat; Mutlu, mutlulukla ilgili.

Şafak; Güneş doğmadan önceki ufukta beliren aydıklık.

Şefkat; Acıma ve sevecenlik duygusu

Şevket; Azamet, büyüklük ululuk.

Şener; Mutlu, neşeli kimse

Şennur; Neşeli ve nurlu insan

Şeref; İzzet, seçkinlik. İyi ün iftar edilecek şey.

Şevval; Hicri takvime göre yılın 10. Ayı.

Süreyya; Ülker yıldızı.

Şükran; Gönül borcu, iyilik bilme, minnettarlık

T Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Tardu; Armağan, hediye

Tansu; Şafağın aydınlattığı su.

Tuncay; Tunç renginde ay.

Toprak; Yer kabuğunda canlıların yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.

Tulü; Doğma, doğuş.

Tuna; Görkemli gösterişli, Avrupa'nın Volga'dan sonraki en uzun ırmağı.

Turan; Eski İranlılara göre Türk ülkesi.

Tutku; Güçlü istek ve arzu.

U-Ü Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Ufuk; Açık denizde gökle yerin birleşik gibi göründüğü yer.

Umut; Ummaktan doğan güven duygusu.

Utku; Pek çok tehlike ve emekten sonra ulaşılan, mutlu sonuç.

Uğur; Şans, talih, baht, bazı olaylarda insana iyilik getirdiğine inanılan baht kaynağı.

Uygur; Orta Asya'da büyük devlet kurmuş uygarlık.

Uygun; yaraşır, elverişli yararlı

Ülkü; Ulaşılmak istenen amaç edilen şey.

Ünal; Ün al, adı duyulsun, ün, nam kazan.

Ümit; Umut etmek, istemek, dilemek.

Üstün; Benzerine oranla daha üst düzeyde olan.

Ünver; Ünlen tanınmış bir insan ol.

Y-Z  Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri:

Yadigar; Bir olayı ya da bir kimseyi anımsatan kimse.

Yaşar; Doğan bebeğin uzun ömürlü olması dileğiyle konulan ad.

Yener; Üstün gelen kazanan.

Yücel; Yüce bir duruma gel, başarı kazan anlamındadır.

Yüksel; Yükseklere çık, kazan.

Zafer; Düşmanı yenme üstün gelme, amacına ulaşma.

Zülfü; Zülfikarla ilgili, şakaklardan sarkan lüle.

Genç Gazete Erkek Bebekler İçin En Çok Tercih Edilen 4 Harfli İsimler (1)

Her bir isim, kendine has bir hikaye ve anlam taşıyor. Bu isimler, ebeveynlerin çocuklarına olan umutlarını, hayallerini ve değerlerini yansıtır.

İsimlerin gücü, onların taşıdığı anlamlar ve hikayelerde yatar. Bu yüzden ebeveynler, çocuklarına isim verirken sadece güzellik değil, aynı zamanda derinlik ve anlam da aramalıdırlar.

Bebeğin Cinsiyetine uygun isim vermek en doğrusu...

Editör: TUNCAY ŞENTÜRK