2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Çukurova'nın Efesi olarak bilinen Kastabala Antik Kenti'nde yapılan arkeolojik kazılarda, Anadolu'nun en eski yerli halkı Luviler tarafından yapıldığı düşünülen ve tanrıça Kubaba'ya adanan bir tapınağın kalıntılarına rastlandı. Bu buluntu, Anadolu tarihinin gizemlerini aydınlatma potansiyeline sahip.

Osmanlı Hanedanı'ndan Tarihi Düğün: Sultan II. Abdülhamid Han'ın Torunu İstanbul'da Evlendi Osmanlı Hanedanı'ndan Tarihi Düğün: Sultan II. Abdülhamid Han'ın Torunu İstanbul'da Evlendi

Tmab4 Z4 Tpk C B Ajeu0 T Jf Q

Antik Kentte Tapınak Kalıntıları

Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir ve ekibinin, Kastabala Antik Kenti'nde yürüttüğü kazılarda ortaya çıkarılan tapınak kalıntısı, Arkaik döneme yani M.Ö. 540'lara tarihleniyor. Bu buluntu, antik kentin önemli bir dini merkez olduğunu gösteriyor.

Anadolu'nun Gizemli Tanrıçası: Kubaba

"Kastabala ve Kubaba'nın topraklarından bahseden Aramice yazıtlar, bu kalıntının tanrıça Kubaba'ya ait bir tapınak olduğunu düşündürüyor." dedi Demir, bu keşfin Anadolu tarihindeki boşlukları dolduracağını vurgulayarak.

L6 Nvn S U Jd0 Tsz Dy T P O B V A

Anadolu Arkeolojisine Yeni Işıklar

Demir, Kastabala Antik Kenti'ndeki kazıların, Anadolu arkeolojisine sıra dışı bilgiler sunmaya devam edeceğini belirtti. Bu kazılar, Luviler ve Anadolu'nun antik dönemlerine dair yeni bilgileri gün yüzüne çıkarıyor.

Kubaba Tapınağının Eşsizliği

Tanrıça Kubaba'ya ait bir tapınak kalıntısına ilk defa rastlanması, Anadolu'nun antik tarihine yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bu keşif, bölgedeki inanç ve kültürel yapıya dair önemli ipuçları sunuyor.

Editör: Abdullah Argun