Hacca gitmeye dair işaretler olabilir

Rüyada borçlu olduğunu görmek, genel olarak sıkıntı ve zillete işaret eder.

Molla Cami ve Nablusi, borçlu olmanın zillet ve hakaretle yorumlandığını belirtir.

İhya'ya göre ise, bu tür bir rüya, sıkıntıdan kurtulmaya ve zor olan şeylerin kolaylaşmasına delalet eder. Hatta hac mevsiminde böyle bir rüya görmek, hacca gitmeye işaret edebilir.

Genç Gazete Rüyada Borç Almak Ve Borç Vermek Ne Anlama Gelir (7)

Rüyada Borç Ödemek ne anlama gelir?

Borç ödemek üzerine rüyalar, genellikle olumlu kabul edilir.

İhya, rüyada vadesi dolan borcu ödemeyi, namaz kılmaya ve zekat verme gibi dini vecibelerin yerine getirilmesine yorumlar. Borç ödediğini görmek sıkıntıdan kurtulmaya, akraba ziyaretene ve zor olan şeyin kolaylaşmasına işaret eder. 

Genç Gazete Rüyada Borç Almak Ve Borç Vermek Ne Anlama Gelir (6)

Rüyada Vadesi dolan borcu ödemek zekatını vermeye; diğer durumlarda olursa namaz kılmayya, Borçlu olmadığı halde borcu olduğun görmek helal kazanca yahut hayır yapmaya delalet eder.

Molla Cami ise, borç ödemenin akraba ziyareti, yoksul doyurma ve yolculuktan dönüş gibi olumlu gelişmeleri simgelediğini vurgular.

Genç Gazete Rüyada Borç Almak Ve Borç Vermek Ne Anlama Gelir (5)

" Rüyada bir borcu ödediğini gören kimse, doğduğu yerleri ziyaret eder veya bir fakire iyilikte bulunur veya dünyada ona güç olan bir şey kolaylaşır, veya yardım, şahitlik yahut keffaret veya hacc ya da zekat gibi şeyleri eda eder. Bazı tabircilere göre; rüyada bir borç ödemek yolculuktan dönmeye işaret eder." - Molla Cami

Genç Gazete Rüyada Borç Almak Ve Borç Vermek Ne Anlama Gelir (4)

Rüyada Borç Almak ve Vermek ne demek?

Diyanet'in yorumlarına göre, bir başkasından borç almak, arkadan yapılan dedikodulara; bir başkasına borç vermek ise, dedikoduların aksine olumlu gelişmelere işaret eder.

Borç isteyip alamamak, adliye ile ilgili lehte sonuçlanacak davalara delalet eder.

Genç Gazete Rüyada Borç Almak Ve Borç Vermek Ne Anlama Gelir (3)

Rüyada Borç Senetleri görmek ne demek?

Rüyada borç senediyle ilgili görseller, sağlık sorunları ve uzun zamandır haber alınmayan yakınlardan haber alınacağına işaret eder.

Senet imzalamak, ileride yaşanabilecek olumsuzluklara; senet almak ise, rızkın artışına ve kısmetin açılmasına yorumlanır.

Diyanet rüya tabirine göre: Rüyanızda bir kimseden aldığınız borca karşılık, sened veya bono verdiğinizi görmeniz; rahatsızlığınızdan dolayı bir doktora müracaat ederek reçete alacağınıza, bir başkasına verilen para karşılığında borç senedi aldığını gören kimsenin; uzun süredir haber alamadığı bir yakınından mektup alacağına delaletle yorumlanmaktadır.

Genç Gazete Rüyada Borç Almak Ve Borç Vermek Ne Anlama Gelir (1)

Rüyada cam görmek ne demek? Dini rüya tabirleri Rüyada cam görmek ne demek? Dini rüya tabirleri

Bazı yorumculara göre: Bir kimsenin rüyasında bir başkasına borç senedi imzalayıp verdiğini görmesi; borç senedini alan kimseden ileride bir kötülük göreceğine, kişinin rüyasında kendisine bir borç senedi verildiğini görmesi; bu rüyanın aksine yorumlanır.

Rüyanızda size verilen bir mal karşılığında bir bono imzaladığınızı görmeniz; değerli bir şeyinizin evinizden çalınacağına, başka bir kimseden bir bono aldığınızı görmeniz; başkasından çalıntı bir malı satın alacağınıza delalet eder.

Başka bir tabire göre: Rüyanızda bir bono senedi aldığınızı görmeniz; çok üzücü bir haber alacağınıza, başka bir kimseden bono aldığınızı görmeniz; rızkınızın ve servetinizin artacağına ve kısmetinizin açılacağına yorumlanır.

Genç Gazete Rüyada Borç Almak Ve Borç Vermek Ne Anlama Gelir (2)

Gerçek borçlar rüyaya nasıl yansır?

Gerçek hayatta borcu olan kişilerin rüyalarında borç görmesi, beklenmedik yerlerden gelecek yardımlarla borçların ödeneceğine işaret eder.

Bu, rüyaların sadece iç dünyamızın yansıması olmadığını, aynı zamanda gelecekte bizi bekleyen olumlu gelişmeler hakkında da ipucu verebileceğini gösterir.

Kaynak: Ayhan Talha Bayraktar