İSHAK PAŞA

 II. Mehmed ve II. Beyazıt Devri devlet adamlarındandır.  

Günümüzde İsaören köyüne adını veren Yıldırım Bayezid Devri akıncılarından İsa Bey’in torunu ve İbrahim Ağa’nın oğludur.

Candaroğulları Beyi İsfendiyar Beyin kızı Tacünnisa Sultan Hatun ile evlenmiştir.

Halil Bey, Şadi Bey, Mustafa Çelebi, Piri Çelebi ve İbrahim Bey adlarında beş oğlu ile Hafsa Hatun ve Fahrünnisa Hatun adlı iki kızı vardır.  

Oğlu İbrahim Bey İnegöl’de kalarak dedesinden kalan mülkleri ve İshakpaşa Külliyesini idare etmiştir.

Damadı Gedik Ahmed Paşa’dır.

H.868 tarihli Ankara Tahrir Defterinden anlaşıldığına göre o tarihte Anadolu Beylerbeyidir. 1469 yılında veziriazam oldu 1471 yılında azledildi. Selanik Valiliğine tayin edildi. İnegöl’deki Külliyeyi o dönemde yaptı.

 Fatih’in vefatı üzerine Karamanlı Rum Mehmed Paşa’nın Cem’i sultan yapıp Karaman ülkesinin eski imtiyazlarını almak amacını sezdi ve bu planı uygulamasını engelledi.

Bayezid 1481 yılında tahta geçti. İshakpaşa veziriazam olmayı umuyordu olmayınca damadı Gedik Ahmet Paşa’ya bağlı yeniçeriler ile Padişah’a baskı yaptı ve Sadaret Makamına oturdu.

Bayezid; kardeşi Cem’in Suriye’ye kaçmasına müsamaha gösterdiği bahanesiyle bir süre sonra Gedik Ahmet Paşa’yı idam ettirdi. Damadının ölümü üzerine gücü zayıflayan İshak Paşa 1483 yılında yaşlılık ve hastalıktan dolayı veziriazamlıktan çekildi.

Geçmişteki hizmetleri göz önünde bulundurularak Selanik Sancağına gönderildi vefatına kadar burada kaldı.

Mayıs 1487 tarihinde vefat etti. Vasiyeti üzerine İnegöl’de  yaptırdığı caminin haziresine defnedildi.  

1937 yılında da türbenin içine taşındı.

3-11

Yaşadığı dönemde 3 cami, 6 hamam, 2 imaret, 2 han, 1 çarşı, 1 zaviye, 1 mektep ve 1 köprü yaptırdı.

Doğduğu yer İnegöl’de kendi adıyla anılan ve İnegöl’ün imarında büyük bir gelişmeyi simgeleyen içerisinde cami, medrese, imaret, han, hamam, türbe ve ahırlardan oluşan görkemli külliyeyi inşa ettirmiştir. İsmi İshakpaşa Külliyesine çıkan bir sokakta da yaşatılmaktadır.

 Kaynakça : Cengiz Güler İshakpaşalar ve İnegöl’lü İshakpaşa’nın Hayri Eserleri-Uluslararası İnegöl Tarihi, Kültürü Sempozyumu Bildiri 14-15-16 Ekim 2016, Bursa ans.c.3.s.1023, bgc. org.tr /ansiklopedi /ishak-pasa-inegollu.html.

Turan Şahin, 1299 İNEGÖLLÜ isimli eserinden...

gocmen_ishakpasa_pan1