Barkodların Tarihçesi ve Gelişimi

Çarşı ve pazardan aldığınız her ürünün üzerinde bir etiket bulunur. Bu etikette, farklı kalınlıkta dikey çizgiler ve bazı numaralar yer alır. Kasiyerler, bu malın etiketli tarafını bir camın üzerinden geçirir veya etikete bir ışık tutarak fiyatları otomatik olarak yazar kasalara geçirirler.

Genc Gazete Barkod Nedir (8)

Barkodlar, önceleri marketler için işlemleri hızlandırmak ve stokları daha iyi kontrol edebilmek amacıyla hazırlanmıştı. Ancak sistem o kadar başarılı oldu ki, kısa sürede her tipte satılan eşyaya konulmaya başlandı.

Genc Gazete Barkod Nedir (2)

Barkodun Yapısı ve İşleyişi

Bir barkodda iki kısım vardır. Birinci kısım, makinenin okuduğu dikey çizgilerden oluşur. İkinci kısım ise insanların okuyabildiği 12 adet rakamdan meydana gelir. İlk altı rakam, eşyanın tanım numarası olup, üreticiler yıllık bir ücret karşılığında bu kodları veren uluslararası bir konseyden kendi ürünlerine tahsis ettirebilirler.

Genc Gazete Barkod Nedir (11)

İkinci gruptaki ilk beş rakam malzeme numarasıdır. Aynı kod birden fazla çeşitteki ürün için kullanılamaz. Yani üreticinin sattığı her farklı üründe, her farklı paketlemede, hatta paketlerin koli olarak tekrar paketlenmelerinde hep farklı malzeme numarası verilir. Böylece markette ne kadar mal satıldığı, depoda ne kadar kaldığı hep kontrol altında tutulur.

Örneğin, teneke kola ile şişe kolanın kod numaraları farklıdır. Hatta kutu kolanın bir kolide 6'lık, 12'lik veya 24 adet bulunması durumunda bile farklı kod verilir.

Genc Gazete Barkod Nedir (6)

Kontrol Numarası ve Fiyat Bilgisi

Barkodun sağdaki en son rakamı ise kontrol numarasıdır. Bu numara, bütün taranan dikey çizgilerle hafızaya alınan bilgilerin bir çeşit sağlamasını yapar.

Genc Gazete Barkod Nedir (3)

Görüldüğü gibi, barkodun üzerinde, malın fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Kasiyer barkodu taradığında sinyal sistem içinde bir merkeze gider. Buradaki bilgisayar, barkod numaralarına göre girilmiş ve her zaman değiştirilebilir fiyat bilgisini derhal kasaya gönderir. Bu merkez, mağazadaki malların fiyatlarını her zaman değiştirebilme imkanı sağlar.

Genc Gazete Barkod Nedir (5)

Barkodun Önemi ve Geleceği

Çeşitli kalınlıktaki dikey kalın ve ince çizgiler ile aralarındaki boşluklar, çeşitli kombinasyonlarda dizilerek, her biri bir rakamı temsil eder. Yani altlarındaki rakamın bilgisayar tarafından okunmasını sağlarlar. Barkod teknolojisi, modern alışverişin ve ticaretin bel kemiğini oluşturmaktadır.

Genc Gazete Barkod Nedir (9)

Barkodların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, hem perakendeciler hem de tüketiciler için büyük kolaylıklar sağlamıştır. İlerleyen yıllarda bu teknolojinin daha da gelişmesi ve hayatımızda daha geniş yer kaplaması beklenmektedir.

Genc Gazete Barkod Nedir (12)

Barkod sistemlerinin daha verimli ve etkili kullanımı için bazı tavsiyeler 

Genc Gazete Barkod Nedir (7)

  1. Doğru Barkod Seçimi: Ürünlerinize uygun barkod türünü seçmek önemlidir. EAN-13, UPC, QR kod gibi farklı barkod tipleri farklı ihtiyaçlara hizmet eder.

  2. Kaliteli Baskı: Barkod etiketlerinin okunabilirliği için kaliteli bir yazıcı kullanarak net ve temiz baskılar elde edin. Etiketlerin yıpranmasını önlemek için dayanıklı malzemeler tercih edin.

  3. Düzenli Bakım: Barkod okuyucuların ve yazıcıların düzenli bakımını yaparak performanslarını koruyun. Kirli veya hasarlı cihazlar, barkodların okunmasında sorun yaratabilir.

  4. Doğru Konumlandırma: Barkod etiketlerini ürünlerin üzerinde kolay erişilebilir ve görünür bir yere yerleştirin. Bu, tarama işlemini hızlandırır ve hataları azaltır.

  5. Eğitim: Personelinizi barkod sistemlerinin kullanımı konusunda eğitin. Doğru tarama tekniklerini öğretmek, hataların önüne geçer ve verimliliği artırır.

  6. Yedekleme ve Güncelleme: Barkod sistemlerinizin verilerini düzenli olarak yedekleyin ve yazılımlarınızı güncel tutun. Bu, veri kaybını önler ve sistem güvenliğini sağlar.

  7. Envanter Yönetimi: Barkod sistemlerini envanter yönetimi için kullanarak stok takibini kolaylaştırın. Bu sayede, stok seviyelerini anlık olarak izleyebilir ve eksik veya fazla stok durumlarının önüne geçebilirsiniz.

  8. Entegre Sistemler: Barkod sistemlerinizi diğer işletme yazılımlarınızla entegre edin. Bu, satış, envanter ve lojistik süreçlerinin daha uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar.

Kaynak: Haber Merkezi