Fıtır Sadakası Nedir ve Kimlere Verilir?

Fıtır sadakası, Ramazan ayında, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilen malî bir yardımdır.

2024 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramına kaç gün kaldı? 2024 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban bayramına kaç gün kaldı?

Ramazan ayında Fıtır sadakası vermek, her Müslümanın üzerine düşen bir görev olarak kabul edilir. Ancak, bu sadakanın kimlere verilebileceği konusunda dini kaynaklar belirli kurallar koymuştur.

Genç Gazete Akrabaya Fitre Verilir Mi Fıtır Sadakası Kimlere Verilir, Kimlere Verilemez (2)

Fitre Verilemeyecek Kişiler

Fıtır sadakası, kişinin kendi usûl ve fürûuna, yani doğrudan aile bireylerine verilemez.
Hanefî mezhebine göre ana, baba, büyük anne ve büyük baba; oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara; eşe; zengine; babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası verilmez.
Hanefîler'e  göre fitre verilmeyecek akrabalarımızın listesi şöyledir:
1) Ana, baba, büyük anne ve büyük babalar,
2) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklar,
3) Eş,
Ayrıca bu akrabalar dışında
4) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
5) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa 
6) Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez.

Genç Gazete Akrabaya Fitre Verilir Mi Fıtır Sadakası Kimlere Verilir, Kimlere Verilemez (3)

Fitre verilebilecek kişiler ve akrabalarımız

Zekât, fitre ve fidye gibi yardımlar, zikredilenlerin dışındaki, yani zengin olmayan kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları; gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalara verilebilir.

Hatta fitreyi bu yakın akrabaya vermek daha sevaptır.

Genç Gazete Akrabaya Fitre Verilir Mi Fıtır Sadakası Kimlere Verilir, Kimlere Verilemez (4)

Fıtır sadakası ve diğer yardımların doğru adreslere ulaşması, toplumda yardıma muhtaç olanların desteklenmesi ve sosyal adaletin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Hazırlayan: Ayhan Talha Bayraktar

Editör: TUNCAY ŞENTÜRK