62 kişinin malvarlıkları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan bir kararla donduruldu. Bu önleme, bakan Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın imzasıyla Resmi Gazete'de yer verildi. PKK'ya finansman sağlamak suçlamasıyla ile ilgili bu karar, 6415 sayılı "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında uygulandı.

O Kanalın lisansı askıya alındı O Kanalın lisansı askıya alındı

Karara İtiraz Edilebilir!

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda itiraz hakkına vurgu yapılırken "Bu Karara karşı 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu karar, "terör finansmanı" suçlamasıyla 62 kişi ve 20 tüzel kişinin malvarlıklarının dondurulmasını içeriyor. Bu tüzel kişilerin faaliyet gösterdikleri ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya, İtalya, Norveç, Irak, Suriye, Almanya ve Avustralya'nın yer aldığı belirtiliyor.

Editör: Abdullah Argun