Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı için serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik alanlarında çalışan profesyonellerin asgari ücret tarifesini belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan tarife, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

2024 Serbest muhasebecilik Asgari ücret tarifesi açıklandı

2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, profesyonellerin defter tutma bedeli 285 lira ile 6 bin 497 lira arasında değişiklik gösterecek. Bu asgari ücretler, yapılan işlerin niteliğine göre belirlenmiş ve sektöre özgü maliyetleri yansıtmak üzere düzenlenmiştir.

2024 Serbest muhasebecilik Asgari ücret tarifesi açıklandı

Profesyoneller, kuruluş işlemleri için 8 bin 82 lira, değişiklikler için ise 8 bin 684 lira gibi rakamlarla karşılaşacaklar. Bu ödemeler, işlemlerin karmaşıklığı ve sürekliliği göz önüne alınarak belirlenmiş ve sektöre özgü güncel ekonomik koşulları yansıtmayı amaçlamaktadır.

Öğretmenlerin Şubat ayı ek ders ücretleri hesaplandı Öğretmenlerin Şubat ayı ek ders ücretleri hesaplandı

Yeni tarife, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik alanlarında faaliyet gösteren profesyonellerin gelir durumlarını düzenleyerek sektöre yönelik bir standart belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu tarife ile iş yapan profesyonellerin adil bir rekabet ortamında faaliyet göstermeleri ve sektördeki ekonomik değişimlere uyum sağlamaları hedeflenmektedir.

Sektördeki maliyetlerin ve iş yapma koşullarının değişkenliği göz önüne alındığında, asgari ücret tarifesinin sektördeki profesyonellerin ihtiyaçlarına uygun şekilde belirlenmesi önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu tarife, serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik sektöründe faaliyet gösterenler için bir referans noktası oluşturarak sektördeki standartları belirleme amacını taşımaktadır.