Suriye'ye göç eden ailesi, Şam'da yeni bir hayata başladı. Selahaddin, dini ve askeri eğitimler alarak yetişti ve çok dilli bir entelektüel haline geldi. Babası Necmeddin Eyyub'un valilik yaptığı Baalbek ve Şam'da geçirdiği çocukluk ve gençlik yıllarında ilim, felsefe ve askeri bilimlere olan ilgisiyle dikkat çekti.

663766-866403659

Çocukluk ve Eğitim

Selahaddin, Baalbek ve Şam'da, bir valinin oğlu olarak büyüdü. Fakat ayrıcalıklı bir çocukluk geçirmedi. Dini ve askeri eğitimlere yoğun ilgi gösterdi. Mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh ve tarih alanlarında derinlemesine bilgi edindi. Dar'ul-Hadis'ten (Hadis Üniversitesi) mezun oldu ve Arapça, Farsça, Kürtçe ve Türkçe dillerinde yetkinlik kazandı.

selahaddin-eyyubi-dizisi-konusu-nedir-oyunculari-kim

Erken Dönem Askeri Başarıları

Selahaddin, 26 yaşında amcası tarafından eğitim için kendi hizmetine alındı. Mısır'ın güçlü aşiretlerine karşı savaşlarda görev aldı ve Bilbeis şehrinin ele geçirilmesinde önemli bir rol oynadı. Haçlı ordusuna karşı kazandığı zaferler, askeri yeteneklerini gözler önüne serdi.

411957

Mısır Seferleri ve Siyasi Manevralar

İslam dünyasında önemli bir dönemeç olan Mısır seferlerinde, Selahaddin hem askeri başarılar kazandı hem de siyasi bir ustalık sergiledi. Mısır'daki iç karışıklıkları fırsata çevirerek, bölgede etkili bir güç haline geldi.

salahaddin-hittin-sonrasi-guydelusignan-ile

Eyyubiler Devleti'nin Kurulması

1171 yılında Mısır'da Şii Fatımi halifeliğine son vererek, Eyyubiler Devleti'nin temellerini attı. Müslümanların birleşmesinde tarihi bir dönemeç olan bu olay, Haçlılara karşı mücadelede önemli bir avantaj sağladı.

resized_12907-6528f5f4mansetc17

Hıttin Savaşı ve Kudüs'ün Fethi

1187 yılında gerçekleşen Hıttin Savaşı'nda, Haçlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğratarak Kudüs'ü 88 yıl sonra Müslümanların kontrolüne geri kazandırdı. Bu zafer, Ortaçağ tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilir.

663731-166890348

Üçüncü Haçlı Seferi ve Sonrası

Üçüncü Haçlı Seferi sırasında İngiltere Kralı I. Richard (Aslan Yürekli Richard) ile karşılaştı. Bu uzun ve tüketici savaş, Haçlılar için belirsiz bir sonuçla sonuçlandı. Selahaddin, bu savaşla Müslüman topraklarını savunmayı başardı.

selahattiii

Ailesi ve Çocukları

Efdal Nureddin Ebu Hasan Ali: Eyyubiler Şam Emiri

Aziz İmadeddin Ebu´l Feth Osman: Eyyubiler Mısır Sultanı

Zafir Muzaffereddin Ebu´l Abbas Hızır

Vur Kassam Ebu Ubeyde'ye Selam Vur Kassam Ebu Ubeyde'ye Selam

Zahir Gıyaseddin Ebu Mansur Gazi: Eyyubiler Halep Emiri

Aziz Fetheddin Ebu Yakub îshak

Necmeddin Ebu´l Feth Mesud

Ağar Şerefeddin Ebu Yusuf Yakub

Zahir Mücireddin Ebu Süleyman Davud

Muzaffer Kutbeddin Ebu´l Fadl Musa

Eşref Muizzeddin Ebu Abdullah Muhammed

Muhsin Zahireddin Ebu´l Abbas Ahmed

Muazzam Fahreddin Ebu Mansur Turanşah

Galib Nusayreddin Ebu´l Feth Melikşah

Rükneddin Ebu Said Eyyûb

Mansur Ebu Bekir

Nusayreddin Mervan

Şadî

Munise: Amcasının oğlu Melik Kamil bin Adil'le evlendi

tumblr_ad0e8686dd6fb8444088d5da8ee9df42_a1d5237c_400

Ölümü ve Etkisi

1193 yılında Şam'da hayatını kaybeden Selahaddin Eyyubi, Ortaçağ İslam dünyasının en etkili liderlerinden biri olarak tarihe geçti. Siyasi ve askeri başarıları, Müslüman dünyasında derin izler bıraktı.

selahaddin-eyyubi-4cfa41