Cumhuriyet Halk Parisi (CHP) ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören torba kanun maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebi ile Anayasa Mahkemesine (AYM) müracaat etmişti.

AYM CHP’nin itirazını esastan görüşmek üzere kabul etti. Söz konusu karar ek MTV’nin iptal edileceğine dair umutları artırdı.

CHP’nin itiraz dilekçesinde hükûmetin ek MTV hamlesinin anayasanın “hukuk devleti”, “sosyal devlet”, “eşitlik”, “adalet”, “verginin genelliği ve adaleti”, “herkesin mali gücü oranında vergilendirmesi” ilkelerini ihlal ettiği belirtilmişti. Yüksek Mahkeme daha önce benzer iki düzenlemeyi iptal etmişti.

140 sene önce de seri üretimdeydiler: İşte 1800’lü yılların elektrikli otomobilleri! 140 sene önce de seri üretimdeydiler: İşte 1800’lü yılların elektrikli otomobilleri!

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ’Nİ ÖDEYEN BİR DAHA ÖDEYECEK

Kanunu Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek bütün taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak.

Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV’nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV’nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV’nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

EK MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Örnek olarak, 1-3 yaş arası motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1.846 TL, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1.846 TL ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması hâlinde, ağustos ayı sonuna kadar 1.846 TL, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 TL ek vergi ödeyecek.

Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV’si ile birlikte peşin ödenecek.