Recep Akakuş

Yunan İşgali Ve Domaköy Fâciâsı

14 Şubat 2020 / Cuma 17:42:09 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Yunan ordu birliklerinin 5 Ocak 1921 günü Türk savunma hattına yönelik olarak başlattıkları ileri harekât sırasında 10 Ocak 1921 günü, Çiftlik Köy’de konuçlanmış Teğmen Hüsnü Güven yönetimindeki Mürettep süvâri müfreze birliği ve onu destekleyen Derviş Bey yönetiminde 90 kişiden oluşan Gürcü çetesi, Doma Köyü’nün batısında ve eski Bursa yolu üzerinde yer alan Çukur Köprü civarında cep heye silâh ve malzeme taşıyan bir Yunan ordu birliğine baskın düzenleyerek silâh ve mühimmata el koymuştur.

Vukû bulan bu çatışmada 19 Yunan askeri de etkisiz hale getirilmiştir. 10 Ocak 1921 günü gerçekleştirilen bu baskın sonrasında 189 sandık mermi, 127 sandık el bombası, 179 adet mavzer ve 250 adet süngü elde edilmiştir.

Bunlar, süratle Garp Ordu Komutanlığı emrine gönderilmiştir. Ancak yapılan bu baskın olayı, aşağıda –kısaca- tavsifi yapılacak olan Domaköy faciasının fitilini ateşlemiştir.

DOMAKÖY FÂCİASI VE CERRAH-YENİCE GAYR-İ MÜSLİMLERİ

1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması‘nda yapılması öngörülen “mübâdele”nin uygulamaya konduğu güne kadar günümüz Cerrah Beldesi’nde Ermeniler, Yenice Beldesi’nde de Rumlar oturmakta idiler. Merkezi, Kazancı Çatal Tepe’de bulunan Yunan ordu birlikleri, 5 Temmuz 1921 günü ileri harekâta geçmişlerdir.

İnegöl’ü işgal edince Cerrah Ermenileri ile Yenice Rumları arasında oluşturulan bir çete, 9 Ocak 1921 günü Domaköy’ü basmışlardı.

Fakat Doma köylülerin top yekûn gösterdikleri direniş karşısında direnememişler ve geri püskürtülmüşlerdi.

Ancak 10 Ocak 1921 günü, Teğmen Hüsnü Bey (Güven) yönetimindeki süvâri müfrezesi ile Derviş Bey’in yönetiminde hareket eden Gürcü milis gücü, işbirliği içinde “Çukur Köprü” baskınını gerçekleştirerek cins ve miktarı bir evvelki bölümde zikredilen silâh ve cephaneyi alarak 19 Yunan askerini de etkisiz hale getirmişlerdir.

Bunun üzerine Yeniceli Rum çeteleri ile Cerrah’la Ermeni çeteleri, provoke bir olay tertip etmişler ve “Çukur Köprü” baskınında etkisiz hale getirilmiş olan 19 Yunan askerinin cesetlerini soymuşlar, işkence yaparak her birini ayaklarından oradaki çam ağaçlarına asmışlar ve ardından da bu olayı Domaköylülerin üzerine atmışlardır.

Bunu üzerine Doma Köyü’nü kuşatan Yunan askerî birlikleri de kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden, yakalayabildikleri bütün Doma Köy sakinlerini -maalesef- şehit etmişlerdir.

Bu sebepten Kurtuluş Savaşı sonrasında yapılan idarî düzenlemeler esnasında Doma Köyün adı, “Şehidler Köyü” olarak değiştirilmiş ve aziz şehitlerinin anısını yâd etmek üzere de anlamlı bir anıt-mezar inşâ etmişlerdir.

Aziz şehitlerine karşı göstermiş oldukları bu hassasiyetten ve de ödedikleri vefa borçlarından dolayı Doma Köylülerini şahsen tebrik ediyor ve şehitlerine de Yüce Allah’tan af ve de mağfiret diliyorum.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)