Abdülvasih Duran

YOLDAKİ İŞARETLER

19 Eylül 2012 / Çarşamba | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

?YOL? kavramı İslam dininde en çok kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime bir çok şekilde kullanılmıştır. ?Allah?ın yolu?, ?Doğru yol?, ?Hak yol?, ?Batıl yol?, ?Şeytanın yolu? v.b. bir çok deyim şeklinde geçer. Yol kavramı hem maddi hem de manevi hayatımızda önemli yer alır. Maddi hayatımızda yaşamımız hep yollarda geçmiyor mu? Çarşıdan eve, evden iş yerine, ziyaretler, seyahatler hep yollarla yapılır. Bu nedenle yolumuzu şaşırdığımızda ya zaman kaybına uğrar ya da büsbütün hedefimize varamayız. Hele bir de tehli yollara girdiğimizde ya hayatımıza ya da onarılması imkansız zararlara mal olur. Bundan dolayıdır ki yollarda  bize yolu göstermede yardımcı olan trafik görevlileri ve trafik işaretleri vardır. Yani ?YOLDAKİ İŞARETLER?e uyduğumuz zaman tehlerden emin oluruz.

Maddi anlamda yollar bu denli önemliyken manevi hayatımızdaki yollar ise ya bizi ebedi kurtuluşa ulaştırır ya da ebedi felakete götürür.

Bunun içindir ki Kur?an?da bize yollar tanıtılmış ve bu yolların bizi nereye götürdüğü belirtilmiştir. Kur?an?ın daha giriş suresi olan Fatiha suresinde Yüce Rabbimiz bize şöyle duada bulunmamızı istemektedir: ?Bize doğru yolu göster. Kendilerine nimet verdiğin (lütuf ve ikramda bulunduğun) kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil?(Fatiha-6,7)  ?Nimet verdiklerinin yoluna? dediğimizde bunların kimler olduğunu şu ayet açıklamaktadır:? Kim Allaha ve Resûle itaat ederse işte onlar, Allahın kendilerine nimet verdiği (lütuflarda bulunduğu) peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır?(Nisa-69).

   Doğru yol gibi yanlış yollar konusunda da yüce Rabbimizin uyarısını yine Fatiha da görüyoruz ?? gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil?. İşte Müslüman bu yanlış yolları tanımalı ve  yolunu şaşırmamalıdır.

   Şeytan bazen ?Doğru yolun? üzerinde oturup iman edenleri şaşırtmaya çalışabilir. Mü?mini bu şekilde aldatmak suretiyle ona doğru yolda olduğunu söyleyebilir.?İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.?(A?raf-16).Şeytan birkaç metot dener. Bu metotlardan biri fayda vermezse ötekine geçer. O da işe yaramazsa diğerini deneyerek sonunda bizi doğru zannettiğimiz yanlışa götürür.? «Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın» dedi.?(A?raf-17). Şeytanın metotlarından birisi olan sağdan gelmesi metodu en tehli metotlardan biridir. Burada şeytan bizi yaptığımız amellerle şımartır, kibirlendirir, ?Sen cennete gitmeyeceksin de kim gidecek? der. ?Sen hayır hasenat yapmada ilk sıralar içerisindesin. Sen şöyle alimsin, sen şöyle Salihsin?? v.b.diyerek (Allah muhafaza ) kişiyi yoldan çıkarır. Ahirette hesap bittikten sonra yolcular gittikleri yolun karşılığında ya Cennete girerler ya da Cehenneme sürüklenirler.

1.GRUP:? O küfredenler, bölük halinde cehenneme sürülür. Nihayet oraya geldikleri zaman kapıları açılır, bekçileri onlara: Size, içinizden Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi? derler. «Evet geldi» derler ama, azap sözü kâfirlerin üzerine hak olmuştur.?(Zümer-71) .Cehennem bekçileri gelen gruba gittikleri yolu, ve ?YOLDAKİ İŞARETLER?i sorup neden uymadıklarını hatırlatırlar. Onlar yollardaki Rehberlerin (Peygamberlerin) geldiklerini kabul ederler ama onlara uymadıklarını mahcup bir şekilde dile getirirler. Bunun üzerine cehennem bekçileri adeta yapacak bir şey olmadığını söyleyerek ebedi kalmak üzere onları cehenneme atarlar. ?Onlara: İçinde ebedî kalacağınız cehennemin kapılarından girin; kibirlenenlerin yeri ne kötü denilir.?(Zümer-72)

2.GRUP:? Rablerine karşı gelmekten sakınanlar ise, bölük bölük cennete sevk edilir, oraya varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara: Selam size Tertemiz geldiniz. Artık ebedî kalmak üzere girin buraya, derler. Onlar: Bize verdiği sözde sadık olan ve bizi, dilediğimiz yerinde oturacağımız bu cennet yurduna vâris kılan Allaha hamdolsun. İyi amelde bulunanların mükâfatı ne güzelmiş derler.?(Zümer-73,74)

Bu grup ise ?Doğru Yolu? seçmiş, yoldaki Rehberlere (Peygamberlere) uymuş ve ?YOLDAKİ İŞARETLER?e göre yola devam etmişlerdir. Allah onlardan razı olmuş  ve onlar da Allah?tan razı olmuş olarak ebedi cennetlere girmişlerdir.

Unutmayın Bütün yollar Roma?ya çıkmaz.                                 

Tüm Yorumları Göster (0)