Recep Akakuş

Yenice Beldesi-1

09 Mart 2019 / Cumartesi 09:16:44 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Yenice Kasabası, İnegöl’ün batısında ve Uludağ’ın kuzeydoğu eteklerinde yer alır. Arazisinin bir kısmı, ovadadır. Bir bölümü de Uludağ’ın engebeli eteklerinde yer alır. Tarihî süreç içinde nüfus yapısı, çok değişmekle birlikte çok eski bir yerleşim alanıdır. Kasabanın tam orta yerinden Kavak-Deresi geçmekte ve yerleşim alanını ikiye ayırmaktadır.

Bitki örtüsü ve su kaynakları itibarıyla çok zengindir. Topoğrafik yapı, cezbedicidir. Yenice Kasabası, ana kucağına yerleşen çocuk misali, Uludağ’ın göğsüne yaslanmıştır. Belediyece belirlenen simgesi de Çilek ve Uludağ siluetidir.Mevcut yapısı itibariyle kasaba nüfusu, Balkan kökenli göçmenlerden oluşmaktadır. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra bu yörede yaşayan Rumlar ile Batı Trakya’da yaşayan Türkler arasında mübadele edilmiş ve belde nüfusu –çoğunlukla-göçmenlerden oluşmuştur.

Geçimleri, tarım ve ziraata dayalıdır. Çilek ağırlıklı olmak üzere meyve ve sebzecilik son derece gelişmiştir. Geniş ölçüde kavakçılık da yapılmaktadır. Son yıllarda belediye yetkililerinin yaptığı cesur atılımlar sayesinde kasabanın fizikî yapısı, tamamen değişmiştir. Önce beldenin merkezine geniş bir alan üzerine belediye hizmet binası inşa edilmiştir. Belediye hizmet binasında bir de halk kütüphanesi, tesis edilmiştir. İnegöl’lü avukatlardan Merhum Mehmed Alemdaroğlu’nun zengin kitaplığı, bu kütüphaneye aktarılmıştır.

Yenice Kasabası, üç mahalleden oluşmuştur. Bunlar, sırasıyla: Orta Mahalle, Dere Mahallesi ve Güney Mahallesi’dir. Bunlardan Orta Mahalle’de Merkez Camii, Güney Mahallesi’nde ise Yeşil Cami bulunmaktadır. Merkez Camii, yıkılmış, yerine yörede bir başka örneği bulunmayan modern tasarımlı ve alt katı pasaj olan büyük yeni bir cami inşa edilmiştir.

Belediye Başkanlığı’nın rasyonel çalışmaları sayesinde kasabayı, İnegöl şehir merkezine bağlıyan yol, genişletilmiş ve kasaba-içi yollar dâhil asfaltlanmıştır. Kasaba dâhiline bir daimi pazar yeri ve terminal tesis olunmuş, halka açık parklar düzenlenmiştir. Gülpınarı mevkiinden alınan kaynak suyu, terkos sistemi ile bütün kasabaya dağıtılmış ve her ev bu hizmetten fiilen yararlanma imkânı bulmuştur.

Ayrıca, sulamada kullanılmak üzere derin artezyen kuyuları da açtırılmıştır. Eski köy yeri ve çeşmeler adı verilen yerleri sulamak üzere gölet yapımı gerçekleştirilerek sulu tarıma geçilmiştir.Konut yapımını sağlamak üzere kooperatifleşme çalışmalarına önem verilmiştir. Bulgaristan’dan gelen göçmenler için yapılan toplu konutlara ilaveten yeni konut alanları için imar planında revizyon çalışmaları başlatılmıştır.

Yenice Beldesi, İnegöl’ün batısında ve şehir merkezine 10 kilometre mesafede bir kasabadır. Uludağ ve Çilek, beldenin sembolüdür. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre belde, 800 hanedir. Nüfusu, da 3500’dür. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 4869’u kadın ve 5131’i erkek olmak üzere toplam belde nüfusu, 10.000 kişi olmuştur.

Yenice Kasabası ve yakın çevresi, ana kucağına alınmış bebek misali, Uludağ’ın göksüne yaslanmıştır.Coğrafî konumunun bu özelliğinden dolayı; ilk çağlardan bu yana daima, bu yöre, cazibe merkezî olmuştur. Zira bitki örtüsü yönünden çok zengin ve de çeşitlidir; av hayvanları, boldur. Memba su kaynakları, hem çoktur hem de sertlik dereceleri çok düşüktür.

Yakın çevrede yer alan-Edebey-Çiftlik/Kızılsaray, Baba Sultan/ Babaylar, Akıncılar/Kadimi, Kozören/ Aktarma gibi tarihî nitelik taşıyan yerleşim alanları, daima yönetici kadroların dikkatini çekmiştir. Osmanlı’ların kuruluş devrinde bu yöre, beylik-koyunlarının yayılma alanı olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle yörede oluşturulan ilk köye, Çoban Köy adı verilmiştir. Uzun yıllar padişah hassı olarak tasarruf edilmiştir. (DEVAM EDECEK)

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DERLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN AYHAN BAYRAKTAR

 

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)