Recep Akakuş

Yeni Yörük Köyü

14 Mart 2019 / Perşembe 16:01:08 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Bu köyün, eski adı, Hacı Hasan Yörük Köyü’dür. 1960’lı yıllarda değiştirilerek Yeni Yürük olmuştur. İnegöl’ün kuzeyinde ve Ahî Dağı’nın batı kesimindedir. Arazisi engebelidir. Bitki örtüsü ve akarsu yönünden zengin değildir. Geçim kaynakları, tarım ve ziraattır.

Kısmen hayvancılık da yapılır. Yakın çevresinde, Tokuş, Hamza Bey, Kozulca, Fındıklı, Şıbalı ve Dömez köyleri yer almaktadır. Uzun yıllar göçebe olarak yaşayan köy halkı, 93 Muharebesi olarak halk arasında bilinen 1876-1877 Türk- Rus Savaşı’ndan sonra yöreye devletçe göçmen yerleştirildiği sırada bunlar da yerleşik düzene geçmişlerdir. En geç yerleşik düzene geçtikleri için Akbaşlar ve Bayramşah köylüleri gibi kendilerini, yörük olarak tanımlamaktadırlar.

Yeni Yürük Köyü, İnegöl’e 11 kilometredir. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 366 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 151’i kadın ve 144’ü erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 295 kişidir. İnegöl ile irtibatı, Şıbalı ve Fındıklı köyleri üzerinden sağlanır.

Nüfusun genç bölümü, İnegöl’de işçi olarak çalışmayı yeğlemiştir. Köyde daha çok yaşlılar bulunmaktadır.

Tarihî açıdan bakıldığında bu köy ve yakınında yer alan Fındıklı Köyü, Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri isimli kaynak eserin 107 inci sayfasında 172 inci madde olarak yer alan Çavuşlu Mezraası üzerinde kurulmuştur. Bu mezraa, Şıbalı Köyü ile birlikte Bursa-Yeşil Camii Külliyesi’ne vakıftır. Yıllık geliri bu köy geliri ile beraber tespit ve tescil olunmuştur.

YUKARIBALLIK KÖYÜ

Yukarı Ballık Köyü, İnegöl’ün güneydoğusunda ve Mezit Boğazı ile Çamlık Deresi’nin arasında yer alan engebeli platoda bulunur.

Arazisi, kısmen parçalıdır. Tıpkı Aşağı Ballık Köyü gibi orman açılarak kazanılmış yerlerdir. Bitki örtüsü ve akarsu yönünden çok fakirdir. İki dere arasında susuz köy olarak her iki Ballık köyü, müşterek kaderi paylaşmaktadırlar. Halkın geçimi, tarım ve ziraata dayanır.

İnegöl’e uzaklığı, 17 kilometredir. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 248 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 113’ü kadın ve 112’si erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 225 kişidir.

Köy halkı, Balkan kökenli muhacirlerden oluşmaktadır. Halk arasında 93 Muharebesi diye anılan 1876-1877 Türk- Rus savaşından sonra Anadolu’ya gelen Yukarı Ballık köylüleri, önceleri Taşdere Vâdisi’nin güney doğusuna yerleştirilmişlerdir. Ancak burada meydana gelen heyelân sebebiyle köy, bugünkü yerine nakledilmiştir.

Yakın çevresinde, Aşağı Ballık, Gündüzlü, Hacıkara, Rüştiye, Yeni Karaca Kaya köyleri ile Tahtaköprü Beldesi bulunmaktadır. İnegöl ile bağlantısı, Domaniç-İnegöl yolu izlenerek sağlanmaktadır.

Yukarı Ballık Köyü, hâkim bir tepe üzerine kurulmuştur. Hem Mezit Boğazına hem de Domaniç Derbendi’ne doğru geniş bir ufka sahiptir.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DERLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN AYHAN BAYRAKTAR

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)