Recep Akakuş

Tüfekçikonak Köyü

07 Mart 2019 / Perşembe 09:38:37 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Tüfekçi Konak Köyü, İnegöl’ün güneydoğusunda ve Domaniç Dağları’nın doğu ucuna yakın bir yerdedir. Mezit Deresi’ni oluşturan ana kollardan birinin kıyısındadır.

Arazisi engebelidir. Bitki örtüsü zengindir ve çevre, büyük ölçüde ormanlar ile kaplıdır.Halkın geçimi kısmen orman ürünlerine ve kısmen de tarım ve ziraata dayanır.

Köy halkı, Kafkas kökenli muhacirlerden oluşmaktadır. Alt kimlik olarak Gürcüdürler. Gürcüce konuşmaktadırlar.

Halk arasında 93 Muharebesi olarak bilinen 1876 -1877 Türk- Rus Savaşı’ndan sonra Batum Acara bölgesinden Anadolu’ya göç etmişler ve devletçe bu yöreye iskân edilmişlerdir.

Yakın çevresinde, Eski Karacakaya, Mezit, Sulhıye, Rüştiye, Osmaniye köyleri ile Taktaköprü Beldesi yer almaktadır. İnegöl şehir merkezine olan uzaklığı, 23 kilo metredir.

1990 yılı genel nüfus sayımına göre nüfusu, 398 kişidir.2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 186’sı kadın ve 143’ü erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 329 kişidir.

Taşımalı eğitim ve öğretim programı uygulandığı için köy okulu, hizmet dışı kalmıştır.

 Köyde Orman İşletmesi’ne ait bazı üniteler mevcuttur. İnegöl şehir merkezi ile olan irtibat, Bursa-Eskişehir ana yolu üzerinden sağlanır.

 

TOKUŞ KÖYÜ

Tokuş Köyü, İnegöl’ün kuzeyinde ve Ahî Dağı’nın batı bölümünde ve bu dağın Yenişehir cephesine bakan etekleri üzerinde kurulmuştur.

Arazisi, hafif engebelidir. Hem bitki örtüsü hem de su kaynakları bakımından pek zengin değildir. Halkın geçimi, tarım ve ziraata dayanır. Kısmen sebze ve meyvecilik de yapılır.

Yakın çevresinde, Hamza Bey, Kozulca ve Yeniyürük köyleri yer alır. İnegöl şehir merkezine olan uzaklığı 8 kilometredir.

1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 128 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 51’i kadın ve 52’si erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 103 kişidir.

Tokuş, yerli köylerdendir. Mahallî lisanla kendilerine manav denir. Bu tabir, ilk yerleşik düzene geçen ve göçebeliği terk eden Türkler için kullanılmaktadır. Kuruluşu itibarıyla Tokuş, eski köylerdendir.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DERLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN AYHAN BAYRAKTAR

 

Tüm Yorumları Göster (0)