Abdülvasih Duran

TEBBET SURESİ’NİN VERDİĞİ MESAJ

03 Ağustos 2016 / Çarşamba 20:24:31 | YAZARLAR | Abdülvasih Duran

Kur’an’ın verdiği mesajlar üzerinde  kafa yoran her müslümanın ders aldığı ve önemli ölçüde etkilendiği surelerden biri de ‘Tebbet’ suresidir.Bu sure hakkında kısaca bilgi verecek olursak sure Kur’an’daki sıralamaya göre 111.suredir.Nüzül (iniş) sıralamasında ise 6.suredir.Yani ilk inen surelerden biridir.Sureye ‘Leheb’ ve ‘Mesed’ suresi adı da verilir.

 

        Kur’an üzerinde tefekkür eden insanlar her zaman şu iki hususu biliyorlardır.

1.Sureler/ayetler indiği kişi veya olaylar hakkında bilgi verir.

2.Nüzül sebebi teşkil eden kişi ve olayların ötesinde bu kişilerin temsil ettiği sembolleri tanıtır.

Onun içindir ki bu semboller kıyamete kadar hiç bitmeyeceği için bu ayet ve sureler de kıyamete kadar kalıcı olacaktır.Yoksa  indiği kişiler ile sınırlı tutulursa sure ve ayetler  sadece o dönemde kalmış olacak (haşa) günümüzde geçerli olmayacaktı.

 

        Sureye baktığımızda ilk planda karşımıza bir kişi ve bir sembolun çıktığını görmekteyiz.Kişi olarak Abduluzza b.Abdilmuttalip (Peygamber efendimiz’in (sav) amcası).Ve bu kişinin kıyamete kadar geçerli olan sembol ismi Ebu Leheb.Dolayısıyla Abduluzza ölüp gitse de Ebu Leheb sembolu kıyamete kadar varlığını sürdürecektir.

 

       Kur’an’ı kerimin bu kişi ve sembol hakkındaki sözlerine bakalım:

1-“Ebu Leheb’in elleri kurusu ve kurudu da”(Leheb-1).Bu giriş ayetinde Rabbimiz Abduluzzanın (Fetonun) yaptığı ihaneti  boşa çıkartacağını ve çıkardığını da bize haber vermektedir.Burada ellerden amaç yaptığı eylemlerdir.O nedenle Abduluzzanın (Fetonun) yaptıklarını Allah boşa çıkardığı gibi İslama ve Müslümanlara karşı yapılan her türlü ihaneti de Allah boşa çıkartacaktır.”Kurudu da” kelimesinin verdiği mesaj ise Allah her türlü ihaneti eninde sonunda kurutacaktır.

 

2-”Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi”(Leheb-2).Abduluzzanın (Fetonun) zenginliği malı ve gücü ona fayda vermedi.O nedenle İslama ve Müslümanlara zarar vermeye çalışan Ebu Leheb’lik yapan herkes bilsin ki arkalarındaki mal, mülk ve her türlü güç onları kurtarmayacaktır.

 

3-“O alevli bir ateşte yanacak”((Leheb-3).Abduluzza nasıl ki alevli/cehennem ateşinde yanıyorsa İslama ve Müslümanlara zarar veren herkes (Feto ve taifesi) bu dünyada kaybettikleri gibi cehennem ateşinin alevleri arasında yanacaklardır.

 

4-“Odun taşıyıcı olarak ve boynun da hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da(ateşe girecek).(Leheb-4,5).Abduluzzanın karısı da Resulullah (sav)ın geçtiği yola diken atıyordu.O da suç ortağıydı.Dolayısıyla  Ebu Leheb’lerin (Fetonun) tuttuğu ipi boynunda gezdiren  kişiler vardır.Bu kişilerde farkında olup olmadan Ebu Leheb’e (Fetoya) körü körüne bağlı oldukları için İslama ve Müslümanların yoluna dikenler atmaktadırlar.

 

      Unutmayın: İslama ve Müslümanlara zarar veren Ebu Leheb (Feto) ne kadar suçlu ise körü körüne onun emrinde olanlar da aynı suçu işlemektedir.Çünkü Rabbimiz bizleri diğer ayetlerde de şöyle uyarmaktadır:”..iyilik ve takva konusunda yardımlaşın,günah ve düşmanlık üzerine ise yardımlaşmayın.Allahtan korkun;çünkü Allah’ın cezası çetindir.”(Maide-2)

                                                                                                            

Tüm Yorumları Göster (0)