Vedat Baykay
vedaybaykay@yandex.com

SÜNNETSİZLERE SORULAR

29 Mart 2018 / Perşembe 17:03:02 | YAZARLAR | Vedat Baykay

Son dönemde peygamber efendimizin (sav) sünnetini ekarte edip “Yalnız Kur’an Yeter” mottosuyla ortaya çıkan, dışı süslü ama içi kof cümlelerle Müslüman bireylerin aklını bulandıran “sünnetsizler” türedi. Şimdi bu sünnet inkarcısı zevata bazı sorularım olacak. Cevaplarını bana değil kendilerine versinler bir zahmet..

Allah’a itaat Kuran’a itaattir ya Resul’e itaat?

Kur’an kendisine vahyolunmuş Hazreti Peygamber Kuran’ı nasıl anladı ve hayatına nasıl aktardı?

Bu önemli ve gerekli değil midir...?

 Hazreti Peygamberin ahlakından, söylediklerinden ve yaptıklarından haberdar olmak bizimde Kur’an’ı doğru anlamamız ve doğru yaşamamız konusunda rehber değil midir?

 Atıullahe ve atıuresule ve ululemre min kum..“Allah’a itaat edin ve rasulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine....”

 Ayeti ne mana ifade etmektedir.?

 Allah’a itaat ve Resul’e itaat ayrı ayrı emrolunur ken “....ve emir sahiplerine de” denilerek emir sahiplerine itaatı vavı atıf ile Rasul’e itaata bağlaması bir anlam ifade etmemekte midir?

 Eğer Rasul’e itaat Allah’a itaat kapsamında bir itaat olsaydı “...ve emir sahiplerine de” denildiği gibi “Allah’a itaat edin ve Rasule de ve emir sahiplerine de...” şeklinde söylenmez miydi?

 Allah’a itaat Kuran’a itaat’tır.... Öyleyse Rasul’e itaat nedir? İtaat olunması gereken her şey Allah tarafından Kuran’da bildirmişse Rasul’e itaat ayrıca neden zikredilmektedir..?

 Kul in kuntüm tuhibbunallahe fettebiuni yuhbibkümullah. “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun Allah’da sizi sevsin de”

 Allah böyle emrediyorsa Rasul’ü de bize emrolunanı söylüyor demektir.... 

Allah’ı seviyorsanız bana uyun....

 Bu sözden sonra bizim yapmamız gereken şey nedir.....?

 Rasul’e nasıl ( ittiba edeceğiz ) uyacağız...?

 Allahu veliyyullezine amen yuhrivuhum minezzulamtı ilennur.. vellezine keferu evliyauhumuttagut YUHRİCUNEHUM minennuri ilezzulumat....“Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır... Kafirlere gelince onların dostu TAĞUT tur. onları aydınlıktan karanlıklara ÇIKARIRLAR”

 Görüldüğü gibi Tagut bazılarının tanımladığı gibi münferid bir şey değildir.... Azgınlar topluluğunu ifade eder....

 “İnnel insane le yetga en raehustegna”. “Kendini bağımsız gören insan azgınlık eder...”

 Öyleyse red olunmayla emrolunduğumuz azgınlardan olmanın başlangıcı kendini bağımsız görmektir....Oysa İslam BAĞLILIK tır....Öyleyse bu ayetlerden bizim alacağımız bir şey yok öylemi..!?Rasule ittiba ve itaat bu gün için gerçekliği olmayan şeyler öyle mi? 

Ya da Reşad halife gibi birileri çıkacak Rasul’e ittiba ve itaattan maksat falan filana ittiba ve itaatır diyerek Rasul’ün yerine dikilecekler öyle mi? 

Benim sormak istediğim şey;Rasule ittaatın bu gün yaşayan bir Müslüman için gerçekliğinin ne olduğudur....Ne yapar ve nasıl davranırsak Rasul’e itaat etmiş olacağız..?

 Kur’an’a itaat edersek mi? Ki bu Allah’a itaat’tır..... Ya ayetin devamında yer alan Rasul’e itaat ne anlama gelmektedir?

Tüm Yorumları Göster (0)