Recep Akakuş

Süle Köyü

27 Şubat 2019 / Çarşamba 08:34:16 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Süle/Sulu Köy, İnegöl’ün güneyinde ve Uludağ’ın kuzey eteklerinde engebeli bir arazi üzerinde kurulmuştur. Bu yöre, İnegöl Ovası’na inen akarsular tarafından derin vâdiler halinde bölünmüştür.

Bitki örtüsü çok çeşitli ve de zengindir. Akarsu debileri de yüksektir. Senenin her mevsiminde dere yataklarında su bulunur.

Orman köyü niteliğindedir. Bu nedenle, geçimleri, kısmen orman ürünlerine dayanır. Kısmen de tarım ve ziraata bağlıdır. Alaçam ve başalan’da yaylacılık faaliyetleri sürdürülmektedir.

Meyve ürünleri, çok çeşitlidir. Özellikle kestane ve ceviz çok yetiştirilir. Yerli köylerdendir. Bir diğer ifade ile manav’dır.

Köyün kuruluşu, yüzyıllar öncesine gider. Çünkü bu köy Turguteli köylerindendir. Süle/Sulu Köy, zaîm-timarı olarak gösterilmiş.

Köyün Çiftlik çeşme mevkisinde eski bir yerleşim alanı da bulunmaktadır.

1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu 415 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 188 kadın ve 198’i erkek olmak üzere nüfusu, 386 kişiye düşmüştür.

 İnegöl şehir merkezine olan uzaklığı ise 9 kilometredir .

Yakın çevresinde, Genci/Turgut,Alp-Kirles/Paşaören-Çaylıca/ Mürüvvet, Elma-çayırı/Elma çukuru ve Fevziye köyleri yer alır.İnegöl ile bağlantısı, Cerrah Kasabası üzerinden gerçekleştirilir.

 

SÜLÜKLÜGÖL KÖYÜ

Sülüklügöl Köyü, İnegöl’ün doğusunda ve Ahî Dağı üzerinde kurulmuştur. Arazisi engebeli ve parçalıdır. Köy adını, yörede, evvelce, bulunan ve içinde sülük barındıran Gölcük’ten almıştır.

 Bitki örtüsü, bakımından incelendiğinde çevre, baltalık adı verilen meşe ormanlar ile kaplıdır. Genel olarak, su kıt olduğundan kuru tarım ve ziraat yapılmaktadır.

Kısmen hayvancılık, kısmen de sebze ve meyve yetiştirilir. Odunculuğun yanı sıra meşe kömürü yakma işleri de önemli bir geçim kaynağıdır.

Yakın çevresinde, Babaoluk-Karahasanlar/ Gökbağ-Olukman ve Bayramşah köyleri vardır.

Köy nüfusu, Balkan kö- kenli göçmenlerdir. Halk arasında 93 Muharebesi olarak bilinen 1876-1877 Türk- Rus Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelmişler ve devletçe bu yöreye iskân edilmişlerdir.

1990 yılı genel nüfus sayımına göre köy nüfusu, 281 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 131’i kadın ve 122’i erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 253 kişiye düşmüştür.

İnegöl şehir merkezine uzaklığı ise 24 kilometredir. İnegöl ile irtibat, Küçükyenice ve Hasan Paşa köyleri üzerinden sağlandığı gibi Tekke-Dömez ve Şıbalı köyleri üzerinden de sağlanır.

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DERLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN AYHAN BAYRAKTAR

 

Tüm Yorumları Göster (0)