Özer Yılmaz

SUBLİMİNAL

14 Temmuz 2021 / Çarşamba 12:12:06 | YAZARLAR | Özer Yılmaz

Gerek ticari, gerek siyasi olsun hayatın her aşamasında öne çıkma kaygısı var. Bu kaygı kazanmak ve kaybetmek üzerine kurulu. Sürekli kazanmayı ya da sürekli ön planda olmayı kendisi için politika haline getirmiş firmalar, siyasiler bir takım etkinlikler yapmaktadır. Etkinliklerin başında manipülasyon kokan mesajlar olduğu gibi masumane gibi görünüp subliminal bir şekilde insanların bilinçaltlarına hüküm etmek isteyenler de var.  

Subliminal, kavram olarak bilinçaltı, bilinçdışı, bilinçaltı ile algılanan manasına gelmekte olup bilinçaltı ile ilişkilendirilenleri kast etmektedir. Kısacası subliminal mesaj, bilinçaltına iletilen mesaj olarak tanımlanmaktadır. Özellikle ticari ve siyasi algıların bilinçaltına yerleşmesini sağlamak için reklamcılık sektöründe sıkça kullanılan mesaj türüdür. Manipülasyon, olmayan bir şeyin olmuşu varmış gibi göstermeyi,  subliminal mesaj ise ürün ve hizmet içinde ürün ya da hizmetin gizli reklamıyla bilinçaltını hedef seçer.

Manipülasyon ya da subliminal mesajlar özellikle emperyalist zihniyetin ürünü olup gerçekleri gizlemeyi alışkanlık haline getiren, reklam kokan, gerçekleri ters düz eden etkinliklerin toplamıdır. Bu tür etkinlikler müşteriyi kandırmayı, satışı hızlandırmayı amaç edinen etik dışı söylemler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu etkinlikler daha çok sömürgeci ülkelerin başvurduğu bir yöntemdir. Bunu Amerikan yapımı filmlerde çokça gördüğümüz sahnelerdir. Örneğin terörist olarak hep Ortadoğu insanı figür olarak kullanılmakta bunun sonucunda da son yıllarda özellikle İslami Fobi zirve yapmış bulunmaktadır. İslami fobi batı diye tanımlanan ülkelerde zirve yapmış durumda. Bu durum demokrasinin vazgeçilmezi olan insan hakları İslamiyet’i seçmiş birinin hakkı değilmiş gibi bir algının oluşmasına neden olmaktadır. Zihinsel bilinçaltının oluşumuna neden hazırlayan reklam kokan mesajlar subliminal olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Subliminal mesajlar ticari yönden sıkça kullanıldığı durumlarda mesajlar ya bir haber içinde ya da bir reklam filmi içinde verilmektedir. Bu tür bir yayıncılık 25.kare adıyla açıklanmaktadır. Bu karelerin hepsi gözümüze yansır ancak bu eşit parçalardan 24 tanesini görür ve kolaylıkla algılarız. Oysa 25. kareyi beynimiz bilinçaltımıza iter, fark edemez. Bu bahsettiğimiz ve bilinçaltımıza itilen 25.kare ister istemez karar mekanizmamızı etkiler. Böylece insan iradesini bilinçli olarak kullanmaktan çok manipülasyon ile bilincimizi kullanmayı teşvik eder. Ürün ya da hizmet böylece satın alınır.

Subliminal mesajlar gerçekleri saklayarak bilinçaltında algı oluşturmayı hedeflediğinden, insanların hedeflenen ürün ve hizmete karşı olumlu bakmasını sağlamayı amaç edinmektedir. Subliminal ya da manipülasyon eylemler, politik ve sosyolojik amaçlar için kullanıldığında, olaylara toplumsal yaklaşımların derecesini hedef seçer. Bu hedef seçiş bazen toplumda sosyolojik kaotiğin oluşmasına neden olabilir. Şöyle ki, olumsuz bilinçaltı algısına terörist figürü olarak Ortadoğu kökenli insanların sürekli işlenmesi nedeniyle batıda İslami fobi pik yapmış ve çok tehlikeli bir hal almış durumdadır.

Ticari faaliyetlerde ise sübliminal mesajların olumlu yanını görmek mümkündür. Bu olumlu bilinçaltı çalışmalar daha çok şubeler marifetiyle teşkilatlanan firmalarda daha çok görmek mümkündür. Zincir firmaların herhangi bir şubesinin göstermiş olduğu başarılı bir hizmeti bütün firmanın bütün şubeleri sahiplenerek manipülasyon yapmakta takip edenlere subliminal mesajlar verilmektedir. Subliminal mesaj ya da manipülasyon yapılmış reklamlarını eğitim sektöründe de görmek mümkündür.  Müşteri kazanma endişesinden kaynaklı olacak ki başka şubelerin başarıları yerellerdeki şubeler tarafından paylaşılarak manipülasyon yapılmış reklamları görmek her zaman mümkündür.  Manipülasyon yapılmış başarıyı yerelde de sahiplenip kendisinin de bu başarıda parmağının olduğunun mesajının verilmesi hem ticari yönden hem de hizmet almak isteyenlere karşı yapılmış etik olmayan bir yaklaşımdır. Emperyalist düzen içinde kazancın her türlüsünün makbul görüldüğü bir ortamda, yanlış değirmenin taşına su taşınmamalı çünkü aldatıcı her türlü ticari faaliyet etik olmayan manzumelerin toplamını oluşturacak ve insanları hep aldatacaktır. 

 

 

 

Tüm Yorumları Göster (0)