Recep Akakuş

Sırnaz Dedesi; Gence’li Ali

24 Mayıs 2019 / Cuma 09:38:15 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Genel güvenlik sorunlarına gelince Turgut Alp, günümüzde Sırnaz Dedesi diye anılan Gence’li Ali’yi, İnegöl’e hâkim ve de yakın tepe olan Dedebayırı Tepesi’ne yerleştirmiş ve buradan İnegöl kasabasını gözetim altına almıştır.

İnegöl çevresinde,” derbent” veya “bel” adıyla anılan stratejik mahallerde yerleşmiş olan ve dede ismi verilen kişilerin büyük çoğunluğu –aslında-birer istihbarat elemanıdır.

 Bunlar, halkın desteğinden yararlanmak ve de gerçek kimliklerini gizlemek için -çok kere- dinî bir kisveye bürünmüşler ve değişik hastalıklara şifa sundukları var sayımı ile de halkın dikkatini çekerek onların, maddî desteğinden yararlanmışlardır.

İşte günümüzde Genceli/Dede veya Sırnaz/Dedesi olarak anılan zat, Turgut Alp’in, İnegöl’ün genel güvenliğini sağlamak için kullandığı istihbarat elemanlarının başında gelir.

Çünkü Turgut Alp, Gence Köyü’ne yerleştikten sonra yüzünü Bursa’ya çevirmiş ve Orhan Gâzî’nin çok yakınında yer almıştır.

Gerek Bursa’nın fethinde ve gerekse Atronos adıyla anılan Orhaneli’nin alınmasında büyük yararlıkları görülmüştür. Atronos fethedilerek Orhan Eli adını alırken Turgut Alp’in yerleştiği yöre de Turgut Eli diye anılmaya başlamıştır.

AKINCILAR

Merkezi, Genci/Turgut Alp Köyü olan bu yörenin doğu sınırı, Domaniç-Derbendi diye anılan Tahtaköprü-Koca Yayla hattı’dır.

Buradan başlayıp batıya doğru uzar ve Ulucaklar Beli diye isimlendirilen Akıncılar ve Kozören köylerinin bulunduğu hat’ta kadar devam eder ki o devirde Hüseyin Hisarı adını almış olan yerleşim merkezi, günümüzde Akıncılar Köyü diye anılmaktadır.

 “Akdarma” adıyla yâd edilen bu yerleşim merkezi de günümüzde Kozören Köyü adını almıştır.

Görüldüğü üzere Mezid Deresi hariç İnegöl Ovası’na inen bütün yüksek debili akarsular, Turgut Eli diye isimlendirilen yörenin bağrından çıkmaktadır. Her çeşit meyvenin ve her cinsten av hayvanının bulunduğu bu yöre, bitki örtüsü yönünden de çok zengindir.

Tatlı su pınarları, bu yöreden fışkırdığı gibi yeşilin, her tonuyla tabîat sanki-bu yörede çıldırmıştır. Başta gümüş ve nikel olmak üzere demir madenleri, bu yörededir. Jeotermal kaplıca suları da yine bu yörededir.

İnegöl’ün fethine kadar İnegöl tekfuru Aya Nikola’nın kullandığı muhteşem Kızıl-Saray, bu bölgede olduğu gibi Turgut Alp’in, derin saygı duyduğu Baba Sultan/Geyikli Baba da yine bu yörede ebedî uykusunu uyumaktadır.

Turgut Eli yöresinin batı sınırı, Ulucaklar Beli diye nitelenen mahalde -bir diğer ifadeyle- Babaylar/Baba Sultan Köyü’nün batı sınırında son bulmaktadır

Tüm Yorumları Göster (0)