Recep Akakuş

ŞİİRLERDE İNEGÖL VE İNEGÖL ÂŞIKI ŞAİRLER

28 Eylül 2020 / Pazartesi 17:35:16 | YAZARLAR | Recep Akakuş

Kültürel değerler arasında en popüler olanı, hiç şüphesiz, ister nazım türünde olsun isterse nesir türünde olsun edebî eserlerdir. Bu güne kadar İnegöl’ de yayınlanmış kitap ve süreli yayınlarda dikkatimi çeken ve sanat yönünden de üstün değeri bulunduğuna kani olduğum edebî metinler, Merhum Ahmet Necdet Bey’in kaleminden çıkmış olanlardır. Birlikte okuyalım:

BAHAR

Sevdiceğim! Sana sözüm, dildendir;

Lâledendir, sünbüldendir, güldendir.

Yüreğimi kuşatan bahar sevinci,

Nisan yağmurundan, esen yeldendir:

 

Seher vaktinde saçlarına düşen çiğ,

Dağların başını saran tültendir.

Salınıp yürüyüşün, gerdan kırışın,

Yuvarlak topuktan, ince beldendir.

 

Ya ceren bakışların, canlar yakışın,

Kirpiğe sürülen mor limeldendir.

Ahmet necdet! Uzun söze ne hâcet,

Sitem o güzelden; söz, gazeldendir.

Prof. Dr. Ahmet Necdet

İNCE BAHAR

Gün gelir devran, döner; her şey, karar görünür.

Kışın ucunda birden ince bahar, görünür.

Cemredir düşen suya. . Toprak, tavun bulur

Çimenlerin üstünde tüten buhar görünür.

 

Uyanır bört-ü böcek, uyanır ağaç ve dal;

Su yürür damarlara. . Nice esrâr görünür.

Kadifeden bir eldir, ince baharda rüzgâr,

Ürperir kır çiçeği, tekrâr tekrâr görünür.

 

Bülbüller, güle durur, dem çeker cümle âlem

Kurulan her fasılda beste-niğâr görünür.

Yâre nâmeler yazsam, çıkar gelir mi dersin;

Elbet. . Necdet Ahmed’e, bir intizâr ister

Prof. Dr. Ahmed Necdet

 

Not: İstanbul’da vefat ederek orada toprağa verildiğini öğrendiğim Merhum Ahmet Necdet Hocama İnegöl’ü, genç bir seygiliye benzeterek bu güzelliği, edebî bir manzûmeye nakşettiği için rahnetle anıyor ve yüce Rabbimden kendisine gaffar ismi şerifi ile tecellîde bulunmasını diliyorum. (Kenan Kahraman, Geçmişten Gününmüze İnegöl, s.

Bunun gibi İnegöl’le ilgili şiirleri Turhan Şahin kardeşimiz İnegöl Şiirleri isimli kitapta derleyerek Belediye yayınları arasında İnegöl kültürüne kazandırmıştır. Bu eserde İnegöl gazetelerinde yayınlanan şiirler ve Belediye’nin açtığı şiir yarışmasında derece alan şiirler yer almaktadır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

İNEGÖL AKŞAMLARI

Bir buruk özleyiştir gönlümde inegöl,

Bir erişilmiyen sevgili ötelerde çok ötelerde;

Sakıncalı bir korkudur kaplar yüreğimi. .

Çaresizliğimden.

Bir buruk bir acı yeşil,

Bu, inegöl akşamlarıdır akşamları,coğrafyadan vatana

Böyle esir eder kişiyi apansız,

Ve tutup küçücük ellerinden,

Bir telefon zilince çeker beni sevdiğime.

Yüreğim, sevinç dolacak; bir geliversen yok mu ya;

Bir parça getiriverse istanbul’dan

Ya bir kış esintisi ya da bir deniz yeşili

Hem de en kahredeniden.

Bir uzak dosttur göz bebeklerimde inegöl;

Bir tutulmayan yağmur damlası,

Sağnaklar boşandığında hep böyleyimdir ben,

Bize uzak bir acı sevdiğimden.

Mehrizât Topuz

 

RECEP AKAKUŞ HOCANIN ESERİNDEN

DÜZENLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN

AYHAN BAYRAKTAR

Tüm Yorumları Göster (0)