İLKAY YILMAZ

SELVİLER VE ZEYTİNLİKLER

19 Mart 2021 / Cuma 15:34:35 | YAZARLAR | İLKAY YILMAZ

Bursa’nın selvileri ve zeytinlikleri barışa ve dostluğa, cennetliğe elçi…

Selvi ağaçları mezarlıklar yanı başında…

Ve hep en yeşil ve hep güzel kullar yanında, yamacında…

Selvi ağaçları cennetin bahçesinden filizlenen müjdelenişlere şahitliğe duruşta…

Selviler ahirlik yarınlardan dünyalık bu günlere, en güzel hediye-i Büşra…

 

Bursa’nın baharında Zeytin ağaçları en kutsi topraklar bağrında…

Bursa’nın ikliminde hep en yeşil, hep en kardeşçe ve barışlara zeytin dalları uzatmaya yaprağından yeşerişte, Zeytinlikler filizinden şifa olmalara meyvelere duruşta…

 

Selviler cennetin ağacı dünyaya müjdeleyişler yolunda seferi bir elçi…

Zeytin ağacı yine cennetten filizlenen dünyaya barışı ve kardeşliği ebedi kılmaya seferi gelen…

 

Kudüs’ümün toprağında zeytin ağaçları, Meryem annemin duasına sefer-i neferi, Bursa toprağında zeytinlikler meryemce duaya duruşta…

 

Ve  kardeşlik toprağında ebedi bir barış ikliminde yaşamalara, yalan dünyayı cennet toprağı kılmalara…

 

Selviler Endülüs İspanya’sının toprağında islamının yolun gözler.

 

Selviler Bursa toprağının bağrında, Osmanlı ve Selçuk atasın ecdadın eline el, yüreğine yürek verilmesini, kökleriyle ecdada ve islama bağlanmayı bekler ve diler.

 

Selviler ve Zeytinlikler cennetin en güzel müjdeleniş kökleriyle güçlü, gövdesiyle mağrur hep yeşilinde ilahi aşka adanmış kutlu ağaçları…

 

Selviler, fetihler ve zaferler bekler İspanya’dan Çin’e, Japonya’ya kadar…

 

Zeytinlikler Kudüs’e barış, insanlığa kardeşlik duasına durur Avrupa’dan Asya’ya, Afrikaya, Avustralya’ya ve Amerika’ya kadar…

 

Selviler ve Zeytinlikler barışın ve kardeşliğin, cennetin ve toprağın en güzel filizinde fideleri…

 

Sahip çıkalım selvilere.

Sahip çıkalım barışın ve kardeşliğin zeytin dallarına.

Sahip çıkalım cennetimize ve islamımıza müjdeye gelen barış elçisi zeytin dallarımıza, mezarlarda cennetliklerimize bekçilik edip duaya duran selvilere…

 

İslam zeytin dallarında barışı ve kardeşliği insanlığa yaşar kılsın.

 

Kuran, selvi ağacının vakarlı ve mağrur dimdik Elifler gibi semalara toprağımızın bağrından boy verirliğe imanı ve hakkaniyeti getirsin.

İnşaallah, biiznillah

La ilahe illallah

Muhammedü’r- Resulallah

Tüm Yorumları Göster (0)